HA-MİM BAŞLANGIÇLARI VE 19

This post is also available in: İngilizce, Almanca, Arnavutça

Kuran’da birbirini izleyen 7 sure “Ha-Mim” başlangıcıyla başlamaktadır. Bu sureler 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. surelerdir. Tüm bu surelerin birinci ayetleri iki harften oluşur: “Ha-Mim.” İşte bu 7 surede geçen “Ha” ve “Mim” harflerinin toplamı 2147 (19×113) olup 19’un tam katıdır.

Başlangıç harfleriyle başlayan 7 sureyi matematiksel bir sistemle kilitleyecek şekilde 19’un karşımıza çıkması muhteşemdir. Üstelik bu matematiksel kilitleme bir tek bu harflerin 19’un katı olmasıyla olmamaktadır. Milan Sulc, “Ha-Mim” harflerinin sayılarını bildiren rakamların her birini topladığında, 19’un katı olarak bulduğumuz 113 sayısını elde eden harika formülü buldu. Tablodan izleyin:

Sure Numarası

Ha

Mim

Rakamların Toplamı

Toplam

40

64

380

6+4+3+8+0

21

41

48

276

4+8+2+7+6

27

42

53

300

5+3+3+0+0

11

43

44

324

4+4+3+2+4

17

44

16

150

1+6+1+5+0

13

45

31

200

3+1+2+0+0

6

46

36

225

3+6+2+2+5

18

Toplam

292

1855


113

Genel Toplam


2147
(19x113)

Tablonun sunduğu muhteşem formül bununla da kalmaz. 42. sureyi incelersek bu surenin özel bir durumu olduğunu görürüz. Bu surenin ilk ayeti de “Ha-Mim” başlangıcıyla başlamaktadır. Fakat bu surenin ikinci ayeti de başlangıç harfleri olan “Ayn-Sin-Kaf” harflerine sahiptir. (Bu sure ikinci ayetinde başlangıç harfi olan tek suredir.) Böylece 40, 41, 42. surelerde “Ha-Mim” başlangıçları arka arkaya geçerken, 42. sure 2. ayetteki “Ayn-Sin-Kaf” başlangıcının “Ha-Mim” ile başlayan sureleri arka arkaya geçen üç sure (40, 41, 42) ve arka arkaya geçen dört sure (43, 44, 45, 46) olarak böldüğünü düşünebiliriz. Ne kadar ilginçtir ki eğer böyle yaparsak ilk gruptaki surelerde “Ha-Mim” harfleri yine 1121 (19×59) kez olarak 19’un tam katı geçmektedir. İkinci grupta da “Ha-Mim” başlangıçları 1026 (19×54) olarak 19’un tam katı kadar geçmektedir. Üstelik bu matematiksel kilitlenmeyi oluşturan rakamların değerlerinin toplamı, birinci tablodaki 19’un çarpımını (59’u) ve ikinci tablodaki 19’un çarpımını (54’ü) vererek bir daha, bir daha, bir daha kilitlemektedirler.

İnsanlar için tablolar sunandır o.(74:29)
Üzerinde 19 vardır.(74:30)

Anlattıklarımız size karışık geliyorsa, ne dediğimizi tabloyu izleyerek anlayın.

Sure Numarası

Ha

Mim

Rakamların Toplamı

Toplam

40

64

380

6+4+3+8+0

21

41

48

276

4+8+2+7+6

27

42

53

300

5+3+3+0+0

11

Total

165

956


59

General
Toplam

1121
(19x59 )

Sure Numarası

Ha

Mim

Rakamların Toplam

Toplam

43

44

324

4+4+3+2+4

17

44

16

150

1+6+1+5+0

13

45

31

200

3+1+2+0+0

6


46

36

225

3+6+2+2+5

18

Toplam

127

899


54

Genel
Toplam

1026
(19x
54)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *