Denge ve aşırılık

DENGE VE AŞIRILIK

Kuran’da “denge-terazi (mizan)” kelimesi tüm türevleriyle 23 kez geçmektedir. “Aşırılık” Kuran’da olmaması gereken bir davranış olarak sunulur ve “denge” durumunun bozulmasını ifade eder. “Aşırılık-israf (israf)” kelimesinin tüm türevleri de Kuran’da eşit şekilde; 23 kez geçmektedir. İki kelimenin geçtiği ayetler şöyledir: […]

Continue Reading...
Nuh'un gemisi

GEMİ VE BOĞULMAK

Kuran'da birkaç ayette Hz. Nuh ve yanındakilerin "gemi" ile kurtarıldıkları, inkârcıların ise suda boğuldukları anlatılır; "gemi" Allah'a şirk koşmayanların mekanı, "boğulma" ise inkârcıların akibeti olmuştur. İlişkili bu kelimeler;

Üflemek ve sur

ÜFLEMEK VE SUR

Kuran'da "sur"a iki defa "üfleneceğini" öğreniyoruz. (39-Zümer Suresi 68). Bu "üflenişler"den  birincisi Evren'in sonunun başlangıcını, bu "üflenişler"den ikincisi ise insanların diriltilmesinin başlangıcını ilan eder. Kuran'da "sur" kelimesi 10

Yemek ve ürün

YEMEK VE ÜRÜN

Kuran'da "yemek (taam)" kelimesi tüm türevleriyle beraber 48 defa yer almaktadır. "Ürünlerin" yemeğimizde önemli bir yer tuttuğunu hepimiz biliriz. "Ürün (semerat)" kelimesinin tüm türevleriyse "yemek" kelimesinin yarısı kadar;

Uydurma ve iftira

UYDURMA VE İFTİRA

Kuran'da "uydurma-yalan (fara)" kelimesi tüm türevleriyle 60 defa geçer, bu kelimeye çok yakın anlamda kullanılan "iftira (afak)" kelimesinin tüm türevleri ise bunun yarısı kadar, 30 defa geçmektedir. Bu

Affetme ve ceza

AFFETME VE CEZA

Kuran'da "affetme (ğafr)" kelimesinin tüm türevleri 234 defa geçmektedir. Yapılanların karşılığının hem mükâfat, hem de ceza olarak verilmesi için kullanılan "ceza" kelimesinin tüm türevleri ise 117 defa geçmektedir.

Konuşma ve hitab

KONUŞMA VE HİTAP

Kuran'da "konuşma (nutuk)" kelimesi tüm türevleriyle 12 kez geçmektedir. Bu kelimeye anlam açısından yakın olan "hitap- seslenme (hitap)" kelimesi de tüm türevleriyle 12 kez geçmektedir. Bu kelimelerin geçtiği

Ankebut

EN GÜVENİLMEZ DİŞİ: ANKEBUT

Allah'tan başka dostlar edinenlerin örneği, kendisine ev edinen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en çürüğü (en güvensizi) dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi !(29:41)
Ayette "ankebut"

OLASILIK HESABININ GÖSTERDİKLERİ

Kuran’daki 19 mucizesinin büyüklüğünü ve bu mucizenin tesadüfler sonucu oluşamayacağını göstermek için Allah’ın isimlerinin incelenmesi sonucu karşımıza çıkan muhteşem tabloyu, olasılık hesapları çerçevesinde inceleyelim. - Besmele’de geçen 4 kelimenin

SÜREKLİ GENİŞLEYEN BİR EVRENDE YAŞIYORUZ

Ve Evren’i (Göğü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz.  (51 : 47)
Ayette "Evren, gök" diye çevirdiğimiz kelime Arapça "sema" kelimesidir. Bu kelime aynı Türkçe’deki "gök" kelimesi gibi