Monday 25 May 2020

BULUTLAR NASIL YAĞMUR YAĞDIRMAKTADIR

Görmüyor musun ki; Allah bulutları sürer, sonra onları birleştirir, sonra onları birbirlerinin üstüne yığar ve sen de yağmurun bunların arasından çıktığını görürsün. Gökyüzündeki dağlardan dolu yağdırır, onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürüverecek. […]

Continue Reading...

AŞILAYICI RÜZGARLAR

 

Rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik… (15:22)
Gerek Dünya’mızın içindeki fiziksel oluşumlar üzerine yapılan araştırmalar, gerek bitkiler üzerine yapılan araştırmalar, bize rüzgarların aşılayıcı özelliğinin önemini gösterdi. Rüzgarlar bitkilerin üremesinde, bitki

SEMUD VE GÜRÜLTÜ, LUT TOPLUMU VE TAŞ YAĞDIRAN KASIRGA

Kuran’da Semud toplumunun bir tek "gürültünün (sayha)" üzerlerine gönderilmesiyle yok edildiği söylenmektedir. Böylece Kuran’ın anlatımları içinde Semud ve gürültü (sayha) arasında bir ilişki gözlenmektedir. İşte Kuran’da görülen bu

Cinsel suç, Haddi aşmak, gazap ve günah

CİNSEL SUÇ, HADDİ AŞMAK, GAZAP VE GÜNAH

Kuran'da "cinsel suç (fahşa)" kelimesinin türevleri 24 defa geçer. "Haddi aşmak, zulüm" anlamlarına gelen "bağy" kelimesinin de türevleri aynı sayıda 24 defa geçer. Gazabı hak eden bu davranışlarla,

DOĞRUSAL, İLERLEMECİ TARİH ANLAYIŞININ YANLIŞLIĞI

Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünü dolaşmıyorlar mı? Öncekiler bunlardan daha çoktu, daha güçlüydüler ve yeryüzündeki eserler bakımından daha üstündüler. Ama kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir şey

SOLUNUM VE FOTOSENTEZ

Ve nefes almaya başladığı zaman sabaha. (81:18)
Nefes alıp verme süreci, yani solunum, en basit şekliyle bir canlının oksijen alıp karbondioksit vermesi şeklinde tanımlanabilir. Peki, nefes almayla sabahın

BİR GÜN

[caption id="attachment_4648" align="aligncenter" width="485" caption="Bir gün (yevm)"][/caption] Kuran’da tekil olarak “bir gün (yevm)” kelimesi 365 defa geçer. 365 sayısı sadece takvimin gün sayısı olarak düşünülmemelidir. 365, aynı zamanda Dünya