Friday 29 May 2020

BİR ÖZDEN YARATILIŞ VE ÇOCUĞUN CİNSİYETİ

Sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden meydana getirdi. (32:8) Bundan iki önceki bölümde (46. bölüm) insanın toprağın özünden yaratıldığına dikkat çekildiğini gördük (23-Müminun Suresi 12. ayet). O bölümde incelediğimiz ayette geçen “sülale” kelimesi Secde Suresi’nin 8. ayetinde de geçmekte, […]

Continue Reading...