Tuesday 26 May 2020

YOKLUKTAN YARATILDIK

O (Allah) Evren’i ve yeryüzünü yoktan yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse yalnızca “Ol” der, o da  oluverir.(2:117) Ayette geçen “ibda” kelimesi bir şeyin, herhangi bir şeyden değil, yoktan var edildiği anlamına gelir. Ayrıca bu kelime, bir şeyin bir […]

Continue Reading...

EVRENİN GAZ AŞAMASI

Bir de duman (gaz) halinde bulunan Evren’e yöneldi, ona ve yeryüzüne "İsteyerek veya istemeyerek gelin" dedik. İkisi de "İsteyerek geldik" dediler. (41:11)
Kuran’ın bu mucizevi ifadesine geçmeden önce