SÜREKLİ GENİŞLEYEN BİR EVRENDE YAŞIYORUZ

Ve Evren’i (Göğü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz.  (51 : 47) Ayette “Evren, gök” diye çevirdiğimiz kelime Arapça “sema” kelimesidir. Bu kelime aynı Türkçe’deki “gök” kelimesi gibi hem Evren’i, hem Dünya’nın tavanını ifade eder. Yeryüzünün üstünün tümü “sema” diye […]

Continue Reading...

1400 YIL ÖNCE ZAMANIN İZAFİLİĞİ AÇIKLANDI

Gökten yere işleri çekip çevirir. Sonra sizin saymakta olduğunuz bin yıla denk bir günde/dönemde O’na yükselirler. (32:5) Melekler ve Ruh, süresi elli bin yıl olan bir

ÇEKİM GÜCÜ VE HAREKET

Hayır o sinenlere yemin ederim. (81:15) Akarak yuvalarına girenlere. (81:16)
Bu ayetlerin anlamlarını daha iyi anlamak için önce ayetlerde geçen kelimelerin Arapça anlamlarını inceleyelim. 15. ayette "sinenler"