Monday 25 May 2020

GÜNEŞ DE AKIP GİTMEKTEDİR

Güneş de bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu Üstün Olan ve Bilen’in takdiridir. (36: 38) Tarihin çok uzun bir döneminde insanlar Dünya’yı sabit, Güneş’i ise Dünya’nın etrafında dönüyor zannetiler. Sonra Kopernik ile başlayan süreçte ise insanlar Güneş’in sabit bir […]

Continue Reading...

HER BİRİ BİR YÖRÜNGEDE

Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yüzüp giderler. (21: 33)
Ayette "her biri" diye çevirdiğimiz kelimenin Arapça’sı "küllü"dür. Bu kelime "hepsi, her biri"