Friday 29 May 2020

YUVAYI DİŞİ ARI YAPAR

Rabbin dişi bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda, insanların kurdukları kovanlarda evler edin.(16:68) Kuran, arının yaptıklarını anlatırken, fiilin dişi formunu kullanmaktadır. Arapça’da fiiller dişiye ve erkeğe göre farklı çekilirler ( diğer bazı dünya dillerinde de bu böyledir). Arının yaptıkları anlatılırken fiilin […]

Continue Reading...