Saturday 30 May 2020

FARKINA VARMASAK DA DÜNYA DÖNÜYOR

Dağları görürsün de onları durgun sanırsın, oysa onlar bulutların hareketi gibi hareket etmektedirler. Bu her şeyi sapasağlam, mükemmel yapan Allah’ın sanatıdır. Gerçekten O yaptıklarınızdan haberdardır.(27:88) Yeryüzünün en sabit görünümlü, şekli dağlardır. Dağların ulaşılmazlığı fikri, bazı ilkel zihniyetlerin çok tanrılı inançlarda, […]

Continue Reading...

BİR ÇİĞNEMLİK ET PARÇASI

Sonra o damlacığı, asılıp tutunana dönüştürdük. Sonra asılıp tutunanı bir çiğnemlik et haline getirdik.(23:14)
Kuran anne rahminde geçirdiğimiz "asılıp tutunma" (alaka) aşamasından sonra "bir çiğnemlik et" (mudga) aşaması

RAHİM DUVARINDA ASILI DURURKEN

Sonra onu dayanıklı bir karar yerinde bir damlacık haline getirdik.(23:13) Sonra o damlacığı asılıp tutunan birşeye dönüştürdük...(23:14)
Ayetin çevirisinde "asılıp tutunan şey" olarak çevirdiğimiz kelimenin Arapçası "alak"tır. Bu

MENİ BİR KARIŞIMDIR

Gerçekten de insanı karışımlı bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık.(76:2)
Mikroskobun icadı ve geliştirilmesi sayesinde insan vücudundaki birçok organın ve birçok