Monday 25 May 2020

RAHİM DUVARINDA ASILI DURURKEN

Sonra onu dayanıklı bir karar yerinde bir damlacık haline getirdik.(23:13) Sonra o damlacığı asılıp tutunan birşeye dönüştürdük…(23:14) Ayetin çevirisinde “asılıp tutunan şey” olarak çevirdiğimiz kelimenin Arapçası “alak”tır. Bu kelimenin Arapça’daki temel anlamı “asılı duran, tutunan madde”dir. Bu yüzden ayeti bu […]

Continue Reading...