Saturday 15 February 2020

1400 YIL ÖNCE ZAMANIN İZAFİLİĞİ AÇIKLANDI

Gökten yere işleri çekip çevirir. Sonra sizin saymakta olduğunuz bin yıla denk bir günde/dönemde O’na yükselirler. (32:5) Melekler ve Ruh, süresi elli bin yıl olan bir günde/dönemde O’na yükselirler. (70:4) Tarih boyunca zamanın gerek Evren’de, gerekse mümkün olabilecek her ortamda […]

Continue Reading...