Monday 25 May 2020

YERYÜZÜNDEKİ FAY HATLARI

  Ve çatlaklarla dolu yer. (86:12) Bu ayetten bir önceki ayette (86- Tarık Suresi 11), gökyüzünün geri döndürücü özelliğine dikkat çekilerek 1400 yıl önce yaşayan insanların bilemediği oluşumlara işaret edilmiştir (20. bölümde bu konuyu işledik). Bu ayette de Kuran’ın indiği […]

Continue Reading...

VURUŞLU YILDIZ

Ve Evren’e ve Vuruşlu’ya (Tarık’a) (86:1) Vuruşlu (Tarık) nedir kavrayabilir misin? (86:2) O delici yıldızdır. (86:3)
Kuran'ın 86. suresinin adı Tarık’tır. Tarık "tark" kökünden türeyen bir kelimedir. Kelimenin aslı