ÇEKİM GÜCÜ VE HAREKET

Hayır o sinenlere yemin ederim. (81:15) Akarak yuvalarına girenlere. (81:16) Bu ayetlerin anlamlarını daha iyi anlamak için önce ayetlerde geçen kelimelerin Arapça anlamlarını inceleyelim. 15. ayette “sinenler” diye çevirdiğimiz kelimenin Arapça’sı “hunnes”tir. “Hunnes”e “akışın tersi, pusma, büzülme, sinme, gerilemek” anlamları […]

Continue Reading...