Tag: Yıldız Ölümü

  • VURUŞLU YILDIZ

    Ve Evren’e ve Vuruşlu’ya (Tarık’a) (86:1) Vuruşlu (Tarık) nedir kavrayabilir misin? (86:2) O delici yıldızdır. (86:3) Kuran’ın 86. suresinin adı Tarık’tır. Tarık “tark” kökünden türeyen bir kelimedir. Kelimenin aslı “vurmak, çarpmak” anlamlarına gelir.… Continue reading "VURUŞLU YILDIZ"