ALLAH BİR’DİR: 19
ALLAH BİR’DİR: 19

ALLAH BİR’DİR: 19

Kuran’ın en temel mesajı Allah’ın birliğidir. Allah’ın birliği Kuran’da “Vahid” kelimesiyle anlatılır. “Vahid” kelimesinin matematiksel değeri ise 19’dur.
Konuyu bilmeyenlere bir kelimenin matematiksel değerinin (ebcedinin) ne demek olduğunu anlatalım. Kuran’ın indiği dönemde Araplar matematik için ve normal yazıda aynı harfleri kullanırlardı. Elif harfi yazıda “E” sesine, matematikte 1’e karşılık gelirdi. Veya “Vav” harfi yazıda “V” sesine, matematikte “6” rakamına karşılık gelirdi. Arapça’daki harflerin matematiksel karşılıklarını aşağıdaki şemada görüyorsunuz (Kitabımızın içinde bu tablodaki verilerden çok sık yararlanacağız). Sonuçta bu anlamıyla “ebced” bazılarının sandığı gibi hurifilikte, büyüde veya numerolojilerde kullanılmayı  ifade eden bir yöntem değildir; fakat bugünkü rakamlara geçmeden önce Peygamberimiz dönemi Arapları’nın kullandıkları sayı sistemini ifade etmektedir.

Elif
Ye Ta Ha Ze Wav He De Cim Be
Kaf Sad Fe Ayn Sin Nun Mim Lam Kef
Ğayn Za Dad Dhe Kha Tse Te Şın Re

Arapça Vahid kelimesi Vav+Elif+He+De harfleriyle yazılır ve bu harflerin toplamı
6+1+8+4= 19’dur.


Wav + Elif + Ha + De = Toplam
6 + 1 + 8 + 4 = 19

Matematiksel değeri 19 olan “Vahid” ismi, Kuran’da Allah için tam 19 kere kullanılır.
Bu ayetlerin listesi sırasıyla şöyledir:

 

Sıra Numarası

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sure ve Ayet Numarası 2-163 4-171 5-73 6-19 12-39 13-16 14-48 14-52 16-22 16-51
Sıra Numarası 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sure ve Ayet Numarası 18-110 21-108 22-34 29-46 37-4 38-65 39-4 40-16 41-6

Bu ayetlerin dışında “vahid” kelimesi 7 kez kullanılır. Fakat bu geçişler Allah’ı değil; bir kapı, bir çeşit yemek gibi başka şeyleri anlatır.

Vahid isminden türeyen “Vahiden” formu da Kuran’da 5 kez geçer ve Allah’ın birliğini anlatır. Fakat “Vahiden” ismi bir “Elif” fazlayla yazılır ve bundan dolayı “Vahiden”in matematiksel değeri 19 olmaz. Böylece Allah’ın, matematiksel değeri 19 olan formuyla “Vahid” ismi, 19 kez geçmektedir. Vahid isminin tüm formlarının 19’un katı olmaması da gereklidir. Çünkü yalnızca Allah’ın 4 ismi 19’un tam katı kadar geçmelidir. (Bunun nedenini Allah’ın isimlerinin oluşturduğu muhteşem simetrik tabloda ileride göreceğiz.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *