ALLAH VE İNSAN İLİŞKİSİNDE 19
ALLAH VE İNSAN İLİŞKİSİNDE 19

ALLAH VE İNSAN İLİŞKİSİNDE 19

Kuran’da, Allah’ın insanlar ile olan ilişkisini ifade eden fiillerde de 19 kodu gözükmektedir. Bundan bir önceki örnekte ve daha önceki bazı örneklerde gördüğümüz gibi 19 kodu sadece kelime saymakla gerçekleşmez, aynı zamanda bu kelimelerin anlamı da önemlidir. Örneğin bir önceki başlıkta gördüğümüz gibi Kuran’da geçen “ayet” kelimelerinin ikisi Allah’ın değil insanların gösterdikleri deliller için kullanılır. Bunları çıkardığımızda geriye kalan 380 (19×20)’dir. Bunun böyle olması da gereklidir. Çünkü 19 Allah’ın bir “ayeti”dir. Bu yüzden 19’un kendisiyle alakalı bulduğumuz “ayet” kelimesi, “Allah’ın ayeti”ni ifade eden “ayet” kelimesidir. Bu kelimeyle ilgili sayım yapılınca Allah’ın delillerini ifade eden “ayet” kelimelerinin sayılması normaldir.

Tabi ki bu kelimede sayım yapılınca Allah’ın delillerini ifade eden “ayet” kelimeleri sayılacaktır.

Aynı durum Allah ile insan ilişkisini ifade eden fiiller için de geçerlidir. Bu fiillerin Allah ile insan ilişkisini ifadesinde 19 kodunun varlığını inceliyoruz. Bu yüzden bu fiillerin Allah ile insan ilişkisini ifade edenleri sayılmalıdır. Bu konu hakkındaki altı örneğimizi inceleyelim.

Amara fiili: “Amara” fiili Allah’ın verdiği buyrukları ifade eder. Nitekim bu fiil Türkçe’ye Arapça’dan “emretmek” olarak girmiştir. İşte bu fiil Allah’ın emrini belirtmek için 38(19×2) defa geçer. Allah’ın emretmesi dışında ise bu fiil 35 defa kullanılır.


Allah’ın emretmesini ifade eden “amara” fiilleri kaç kez geçer?
38 (19×2)

Allah’ın insanlara emretmesini belirten “amara” fiilinin geçtiği yerlerin sure ve ayet numaraları:

Sıra Numarası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sure ve Ayet Numarası 2-27 2-67 2-68 2-222 3-80 3-80 4-58 4-60 5-117 6-14
Sıra Numarası 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sure ve Ayet Numarası 6-71 6-163 7-12 7-28 7-29 9-31 10-72 10-104 11-112 12-40
Sıra Numarası 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sure ve Ayet Numarası 13-21 13-25 13-36 15-94 16-50 16-90 17-16 27-91 27-91 39-11
Sıra Numarası 31 32 33 34 35 36 37 38(19×2)
Sure ve Ayet Numarası 39-12 40-66 42-15 42-15 66-6 66-6 80-23 98-5

Hakema fiili: “Hakema fiili”, Allah’ın hükmetmesini, yargılamasını ifade eder. Bu fiil Türkçe’ye de “hüküm vermek, hükmetmek” olarak girmiştir. Bu fiil 19 defa Allah’ın hükmetmesi için kullanılmıştır. Allah’ın indirdiği kitapla verilen hüküm, Allah’ın hükmü olduğu için Kitap’la hükmetmeler de Allah’ın hükmetmesi olarak sayılmıştır. Bunun dışında ise bu fiilin kullanılışı yine 19 defadır.


Allah’ın insanlarla ilşkisi açısından hükmetme fiili kaç kez geçer?

19

Allah insan ilişkisi açısından hükmetme fiilinin geçtiği yerler:

Sıra Numarası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sure ve Ayet Numarası 2-113 2-213 3-23 355 4-141 5-1 7-87 10-109 12-80 13-41
Sıra Numarası 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sure ve Ayet Numarası 16-124 22-56 22-69 24-48 24-51 39-3 39-46 40-48 60-10

Halaka fiili: “Halaka” fiili Allah’ın yaratmasını ifade eder. Bu fiil, Allah’a izafe edilerek 171 (19×9) defa geçer. Bunun dışındaki bu fiilin 13 defa geçişi putların yaratması iddiasını açıklamak, putların yaratamayacağını belirtmek ve benzeri haller için kullanılır.


Allah’ın yaratmasını ifade eden “halaka” fiili kaç kez geçer?
171(19×9)

Kada fiili: “Kada” fiili Allah’ın belirlemesini, sonuca bağlamasını ifade etmek için kullanılır. Bu fiil Allah’a izafe edilerek 38 (19×2) defa geçer.


Allah’ın belirlemesini ifade eden “kada” fiili kaç kez geçer?
38(19×2)

Allah’ın belirlemesini ifade eden “kada” fiilinin geçtiği yerler:

Sıra Numarası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sure ve Ayet Numarası 2-117 2-210 3-47 6-2 6-8 6-60 8-42 8-44 10-11 10-19
Sıra Numarası 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sure ve Ayet Numarası 10-47 10-54 10-93 11-44 11-110 14-22 15-66 17-4 17-23 19-35
Sıra Numarası 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sure ve Ayet Numarası 19-39 20-114 27-78 28-44 33-36 34-14 35-36 39-42 39-69 39-75
Sıra Numarası 31 32 33 34 35 36 37 38 (19×2)
Sure ve Ayet Numarası 40-20 40-68 40-78 41-12 41-45 42-21 42-14 45-17

Alleme fiili: “Alleme” fiili öğretmeyi ifade eder. Bu kelimelerden 19 tanesi Allah’ın doğrudan veya melekler aracılığıyla öğretmesini ifade eder. Bu kelime 3 defaysa insanların öğretmesini ifade etmek için kullanılmıştır. (5-4, 20-71 ve 26-49)

Allah’ın öğretmesini ifade eden “alleme” fiili kaç kez geçer? 19

Allah’ın öğretmesini ifade eden “alleme” fiilinin geçtiği yerler:

Row number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sure ve Ayet Numarası 2-31 2-32 2-239 2-251 2-282 4-113 5-4 5-110 12-37 12-68
Sıra Numarası 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sure ve Ayet Numarası 12-101 18-65 21-80 36-69 53-5 55-2 55-4 96-4 96-5

İhtada fiili: İhtada fiili, Allah’ın doğruya iletmesini ifade için kullanılır. Bu fiil 38 (19×2) defa Allah’ın doğruya iletmesini ifade etmek için kullanılmıştır. 1 defa ise 2-Bakara Suresi 135. ayette Yahudi ve Hıristiyanların başkalarına yanlış bir yolu, doğru yol olarak sunmalarını, onların ağzından ifade için kullanılmıştır.


Allah’ın doğruya iletmesini ifade eden “ihtada” fiili kaç kez geçer?
38

Allah’ın doğruya iletmesini ifade eden “ihtada” fiilinin geçtiği yerler:

Sıra Numarası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sure ve Ayet Numarası 2-53 2-137 2-150 2-170 3-20 3-103 4-98 5-104 5-105 6-97
Sıra Numarası 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sure ve Ayet Numarası 7-43 7-158 10-108 10-108 16-15 16-16 17-15 17-15 18-57 19-76
Sıra Numarası 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sure ve Ayet Numarası 20-82 20-135 21-31 23-49 24-54 27-24 27-41 27-41 27-92 27-92
Sıra Numarası 31 32 33 34 35 36 37 38(19×2)
Sure ve Ayet Numarası 28-64 32-3 34-50 39-41 43-10 46-11 47-17 53-30

Kuran’da Allah’ın emrini, hükmetmesini, yaratmasını, belirlemesini, öğretmesini, doğruya iletmesini ifade eden fiillerin 19’la alakasını Cesar Mejul tespit etti. Buraya tüm tespitler sığamayacağı için bu kadarla yetiniyoruz. Kanaatimize göre Kuran’da 19 koduna ilişkin mucizevi oluşumların hepsi henüz bulunmamıştır; bu mucizeyi daha geliştirmek mümkündür. Şu ana kadarki veriler bu mucizenin muhteşemliğini ve taklit edilemezliğini göstermeye yeterlidir. Fakat bu sonuç Kuran araştırmacılarını, araştırma yapmaktan alıkoymamalı, tembelliğe sevketmemelidir.

Bu gerçekten büyüklerden biridir.(74:35)
İnsanlar için bir uyarıcıdır.(74:36)
İlerlemek ya da geride kalmak isteyenleriniz için. (74:37)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *