ÇİFT VE TEK SAYILAR
ÇİFT VE TEK SAYILAR

ÇİFT VE TEK SAYILAR

Ve çift ve tek (89:3)

Gördüğünüz gibi Kuran’ın 89. suresinin 3. ayeti “Çift’e ve Tek’e” dikkat çekmiştir. Daha önce söylediğimiz gibi Arapça’da başa getirilen “Ve” kendisinden sonra gelen sözcükleri vurgulamak için kullanılmıştır.Bu vurguyu belirtmek için çevirmenler birçok zaman böyle “ve” ifadelerini “andolsun, yemin ederim” gibi ifadelerle çevirmişlerdir. Bahsettiğimiz ayetten ilham alan Koroş Cemnişon, Kuran’ın sure ve ayetleri üzerinde ilginç bir gözlemde bulundu. Bu gözlem, Kuran’ın sure numaralarından ayet numaralarına kadar mükemmel bir şekilde düzenlendiğini bir kez daha ispatlamaktadır. Burada, Kuran’ın dikkat çektiği bir fenomen olan “Çift” ve “Tek” olma üzerine bu çalışmanın bina edildiği hiç unutulmamalıdır.

Tek sayılar ve çift sayılar
Tek sayılar ve çift sayılar

 

 

Kuran’daki sure ve ayet numaralarını sayılarla ifade ettiğimizde Fatiha Suresini 1:7 (Yani 1. sure 7 ayet), Bakara Suresini 2: 286 (Yani 2. sure 286 ayet) olarak tanımlıyoruz. İşte birazdan inceleyeceğimiz tabloda Fatiha için 1 ve 7’yi toplayıp 8’i bulacağız ve 8 çift sayı olduğu için çift hanesine yazacağız. 3. sure olan Ali İmran için sure numarası 3’ü ve ayet sayısı 200’ü toplayıp 203’ü bulacağız ve bu sayı tek olduğu için sayıyı tek hanesine yazacağız. Bunu Kuran’ın tüm sureleri ve tüm ayetleri için gerçekleştireceğiz. Tablodan izleyin:

Sure Sayısı Ayet Sayısı Toplam Çift Tek
1 7 8 8
2 286 288 288
3 200 203 203
4 176 180 180
5 120 125
125
6 165 171 171
……………………………………………………………………………………………….
57 29 86 86
……………………………………………………………………………………………….
109 6 115 115
110 3 113 113
111 5 116 116
112 4 116 116
113 5 118 118
114 6 120 120

Toplam

6555

6234


6234

6555

Kuran’daki tüm surelerin numaralarının toplamı olan 6555 sayısı ile “Tek” hanesinde elde ettiğimiz 6555 sayısı birbirlerinden bağımsız olarak elde ettiğimiz sayılardır. Bu iki sayının eşit olması için hiçbir neden yoktur. Aynı zamanda ayet sayılarının toplamı olan 6234 sayısıyla “Çift” hanesinde elde ettiğimiz 6234 sayısının aynı olması için de hiçbir neden yoktur. Bu veri, Kuran’ın sure ve ayet numaralarındaki ilahi düzenleme için sayısız delilden biridir.

114 sure ve 6236 ayetten böyle bir tablo çıkmasının olasılığını şöyle gösterebiliriz. Aynı sayıda sure ve aynı sayıda ayetle, ayetlerin bu surelere rastgele dağıtılmaları durumunda kaç değişik olasılık çıkacağının kümesini hesaplayabilirsek, bu tablonun ortaya çıkma olasılığını rahatça görebiliriz. Bu kümenin elemanları ; 0-12791, 2-12.789, 4-12.787……6234-6557, 6236-6555, 6238-6553…….12.784-7,12.786-5, 12.788-3 şeklindedir. 6300’den fazla elemanı olan bu kümeden sadece “6236-6555” ikilisi simetrik durumu açığa çıkarabileceği için olasılık 1/6.300’den küçüktür. “Çift” ve “Tek” ile ilgili sadece tek bir özelliğin olasılığını incelediğimizi unutmayın. Eğer burada anlattığımız tüm özelliklerin hepsinin ortaya çıkma olasılığını hesaplayabilirsek bu olasılık iyice düşecektir. Buradaki tüm özellikler bir tek “Çift” ve “Tek” olma kriteriyle ve bir tek sure-ayet numaralarının kodlanmasında kullanıldığından, bizce bu olasılıkların çarpılması gerekmektedir. Tahminimize göre bunun sonucu milyarda birlik bir sayı olacaktır.

Kuran’ın sure ve ayet numaralarındaki “Çift” ve “Tek” rakamların düzenlenmesindeki ilginç özellikler bu kadarla kalmamaktadır. Kuran’daki sure sayılarının 114 (6×19) olduğunu biliyoruz. 19’u 10+9 olarak yazarsak 6 x (10+9) olur. Bunun açılımında bulduğumuz 60 sayısı Kuran’daki çift sayılı ayetlere sahip sureleri, 54 sayısı ise tek sayılı ayetlere sahip sureleri ifade eder. Bu 60 tane çift sayılı ayete sahip surelerin; 30 tanesi tek sayılıdır, 30 tanesi çift sayılıdır ki bu da karşımıza çıkan yeni bir simetrik durumdur. 54 tane tek sayılı ayete sahip surelerin ise ; 27 tanesi tek sayılı surelerde, 27 tanesi çift sayılı surelerde geçer. Bunların da geçişi 3 x (10+9) olarak yazılabilir. Böylece 30 ve 27 çıkar.

114= 6×19 = 6x (10+9) = (6×10) + (6+9) = 60+54
57 = 3×19 = 3x (10+9) = (3×10) + (3×9) = 30+27

Elimizde 4 tane grup vardır. Her bir grup için bir örnek verelim:

1- Tek sayılı sure – tek sayılı ayet sayısı: Örnek Fatiha Suresi (1. sure 7 ayet)
2- Tek sayılı sure numarası- çift sayılı ayet: Örnek Ali İmran Suresi (3. Sure 200 ayet)
3- Çift sayılı sure numarası- tek sayılı ayet: Örnek Enam Suresi (6. sure 165 ayet)
4- Çift sayılı sure numarası- çift sayılı ayet: Örnek Nisa Suresi (4. sure 176 ayet)

Bu 4 grubun oluşturduğu tablo şöyledir:

114
Sure
60

(Çift Sayılı Ayete Sahip Sureler:)

54

(Tek Sayılı Ayete Sahip Sureler:)

Çift Numaralı Sureler:30 Tek Numaralı Sureler:30 Çift Numaralı Sureler:27 Tek Numaralı Sureler:27

Sure numarasına ve ayet sayısına göre değerlendirdiğimiz sureleri: 1- Homojen sureler, 2- Heterojen sureler olarak iki grupta inceleyebiliriz Homojen surelerden kastımız; hem sure numarası, hem ayet sayısı “Tek” olan veya hem sure numarası, hem ayet sayısı “Çift” olan surelerdir. Heterojen surelerden kastımız ise sure numarası ve ayet sayısından biri “Tek” iken, diğeri “Çift” olan surelerdir. Sureleri bu açıdan incelediğimizde eşit şekilde 57 homojen ve 57 heterojen sure vardır. Tablodan detayları görebilirsiniz:

114
Sure
Homojen Sureler Heterojen Sureler
57 Sure 57 Sure
30 Sure

Çift Sure Numarası Çift Ayet Sayısı:

27 Sure

Tek Sure Numarası Tek Ayet Sayısı:

30 Sure

Çift Sure Numarası Tek Ayet Sayısı:

27 Sure

Tek Sure Numarası Çift Ayet Sayısı:

Sure numaralarının ve ayet sayılarının toplamı “Çift” ve “Tek” olmak açısından anlamlı olduğu gibi aynı zamanda “Çift” ve “Tek” sure numaralarının ve ayet sayılarının adedi de simetriler oluşturarak anlamlıdır. Üstelik bu konuda birbirini iç içe bir sistemle kilitleyen bulgular bu kadarla da kalmaz.

Daha önce Kuran’daki tüm sure numaralarının toplamının 6555 olduğunu gördük. Bu aynı zamanda sure ve ayet numaralarını topladığımızda “Tek” sonuç elde ettiğimiz sütundaki sayıların toplamına eşittir. Arka arkaya gelen sayıların toplamı matematikte [nx(n+1)/2] formülüyle bulunur. Bu yüzden Kuran’daki sure numaralarının toplamını şöyle bulabiliriz:

114x(114+1)/2 = 6555

Buradan yola çıkan Ürdün’lü araştırmacı Jalghoom Kuran’da 60 adet “Çift” sayıda ayete sahip sure, 54 adet “Tek” sayıda ayete sahip sure olduğunu göz önünde bulundurarak bu formülü ikiye bölüp şöyle yazdı:

60x(114+1)/2 = 3450

54x(194+1)/2 = 3105

Toplam = 6555

Yine bu noktada da karşımıza çok ilginç bir sonuç çıkmaktadır. Kuran’daki “Çift” sayılı ayete sahip surelerin numaralarının toplamı 3450’yi, “Tek” sayılı ayete sahip surelerin numaralarının toplamı ise 3105’i vermektedir.

Bu verdiğimiz örneği oluşturduğu sonuç açısından inceleyelim: 3. ve 17. sureleri örnek olarak ele alalım. 3. Sure 200 ayettir, yani 3. Sure “Çift” sayılı ayete sahip bir suredir. 17. Sure 111 ayettir, yani “Tek” sayılı ayete sahip bir suredir. Bu iki surenin tamamen aynı kalıp sadece sure numaralarının yer değiştirdiğini düşünelim. O zaman “Çift” ayete sahip surelerin numaralarını topladığımızda 3464 edecekti, “Tek” ayete sahip surelerin numaralarını topladığımızda ise 3091 edecekti. Böylece yukarıdaki denklemde elde ettiğimiz veri tamamen bozulacaktı. Yani Kuran’ın herhangi iki suresinin sadece yerlerini değiştirirseniz bile bu tablo bozulacaktır.

Kuran’ı ikiye bölersek ilk bölümü 57. sure olan Hadid (Demir) Suresi’nin sonuna kadardır. 1’den 57’ye kadar olan sure numaralarını toplarsak 1653 elde ederiz. Hadid Suresi’nin sıra numarasını (57) ve ayet sayısını (29) çarparsak; 57×29= 1653 (19×87) eder. Böylece Hadid Suresi Kuran’ı ikiye bölerek incelediğimizde ilginç matematiksel veriler elde edeceğimize ipuçları vermektedir.

Kuran’ın ilk yarısındaki surelerin toplamı:
(1+2+3+…………….+55+56+57)
1653(19×87)
Kuran’ın ilk yarısının son suresinin numarasının (57), bu surenin ayet sayısı ile (29) çarpımı 1653(19×87)

Kuran’ın ilk yarısında 29 tane “Tek” numaralı, 28 tane “Çift” numaralı sure vardır. Kuran’ın ikinci yarısında 28 tane “Tek” numaralı, 29 tane “Çift” numaralı sure vardır. Bu doğal bir sonuçtur, arka arkaya olan tüm sayılarda bu özellik gözükür. Fakat ilginç olan şudur ki Kuran’ın ilk yarısında 29 tane “heterojen”, 28 tane “homojen” sure varken, ikinci yarısında 28 tane “heterojen”, 29 tane “homojen” sure vardır. Bu matematiğin gerektirdiği bir sonuç değildir.Kuranbütünü içinde olan bir simetrinin, Kuran’ı ikiya böldüğümüzde  de gözlemlenmesi için hiçbir neden yoktur. Bu Kuran’ın hiç tükenmeyen mucizelerinden biridir (daha önce homojenlik ve heterojenlik açısından incelediğimiz tabloyu hatırlayın).

114
Sure
Kuran’ın ilk yarısı: 57 Sure Kuran’ın ikinci yarısı: 57 Sure
29 tane “Tek”
numaralı sure
28 tane “Çift”
numaralı sure
29 tane “Çift”
numaralı sure
28 tane “Tek”
numaralı sure
29 tane “Homojen” numaralı sure 28 tane “Heterojen” numaralı sure 29 tane “Heterojen” numaralı sure 28 tane “Homojen” numaralı sure

Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus, Kuran’a yapılabilecek muhtemel 4 ilave şeklinin 3’ünde bu tablonun bozulacağı, 1’inde ise bozulmayacağıdır. Sure-ayet toplamı “Tek” olan surelere ister “Tek” ister “Çift” ayet ekleyin, bu iki türlü ilave şeklinde düzen bozulur; çünkü bunların toplamı sure toplamı olan ve bu yüzden sabit bir sayı olan “6555”e eşittir. ve bu eşitlik bozulur. Sure-ayet toplamı “Çift” olan surelere “Tek” ayet eklerseniz toplam ayrı sütuna yazılacağı için, bu üçüncü ilave şeklinde de sistem yine bozulur. Fakat sure-ayet toplamı “Çift” olan surelere 2 veya 4 veya 6 ayet şeklinde “Çift” ekleme veya çıkarma yapılırsa sistem bozulmaz. Çünkü ayette yapılacak değişiklik “6236” sayısını değiştirirken toplamın yazıldığı sütun da buna göre değişecektir. Bu yüzden hakkındaki bazı garip hadisler yüzünden tartışma konusu olmuş, daha sonra 19 sistemiyle ilgilenen bazılarının bazılarının Kuran’a ilave edildiğini savunduğu 9-Tevbe Suresi 128 ve 129’la ilgili iddiaları bu sistem çözemez. Çünkü bunların ayet toplamından çıkarılması ayet sayısını 6234’e düşürürken, bu surede sure-ayet toplamı “Çift” olduğu için toplamları da düşer ve “6234” eder.

Sonuçta “Çift” ve “Tek” olmayla ilgili burada ortaya konanlari Kuran’ın korunmuşluğunu %100 derecesinde değilse de %99 derecesinde ispat eder. diyebiliriz. Bunu şöyle bir olasılık hesabıyla açıklayabiliriz: Kuran’a art niyetli birilerinin ayet ilave etmeye veya çıkarmaya kalktıklarını düşünelim. Bu teşebbüsün sadece “Çift” ve “Tek” sistemini bir kere delmesinin olasılığı 1/4’tür, iki seferde bu olasılık 1/4 x 1/4 = 1/16 olur; Kuran’a 10 kere ilave teşebbüsünde ise olasılık çok düşerek  1/410 olur bunun üssüz olarak ifadesi 1/1.048.576’dır. 20 defa teşebbüste barajı geçme olasılığı ise1/1.099.511.627.776’dır. Burada bu olasılıkları bu kadar düşüren tek bir kare bile 1/4 olasılığın tutturulamamasının “Çift” ve “Tek”e dayalı sistemi bozacak olmasıdır. Sonuçta 10-20 defa 2’şer veya 4’er ayet Kuran’a ilave veya eksiltme teşebbüsleri gerçekleşseydi bile bu 6000’den fazla ayetli Kuran’daki “Çift” ve “Tek”e dayalı düzenlemeleri geçmesi bile olası gözükmemektedir. Bu yüzden başka hiçbir delil olmasaydı bile “Çift” ve “Tek”e dayalı yablolarla Kuran’ın %99 oranından fazla korunduğunu objektif delille iddia edebilirdik.

Bırakın bir sure ekleyip-çıkarmayı, sırf bir suredeki bir ayeti değiştirirseniz bile bu düzen değişir. Çünkü tek bir ayet ekleme veya çıkarma; “Çift” ve “Tek” olma özelliğini değiştirecektir. Örneğin Fatiha Suresi 8 ayet olursa hem ilk tabloda incelediğimiz düzen, hem sure oranlarında gözlemlediğimiz bu düzen değişir. Aynı şekilde 3. sure Ali İmran Suresi’nin yerini 2. sure ile değiştirirsek de tüm bu matematiksel düzen değişir. Sure sıralamasında ise bir “Tek” ve bir “Çift” numaralı surenin sırf yerlerini değiştirmeye kalktık mı anında tüm veriler bozulur. Böyle bir tablonun tesadüfen oluştuğunu iddia etmek;  görmek istememenin veya matematiksel olasılık hesaplarını doğru değerlendirememenin bir sonucudur. Allah, Kuran’da kitapları rakamlandırdığına dikkat çekmiştir, ayrıca “Tek”e ve “Çift”e de dikkat çekmiştir. Allah’ın bize gösterdiği bu tablolar, Allah’ın bu dikkat çektiklerindeki hikmetleri anlamamızı sağlamaktadır.

Sırf Kuran’daki sure numaralarını ve ayet sayılarını “Tek” ve “Çift” açısından incelememiz bile Kuran’daki surelerin sıresının da, ayetlerin numaralarının da İlahi düzenleme ile süzenlendiğini ve bu düzenin matematiksel sistem ile korunduğunu ispata yeterlidir. Kuran’daki bu sistem, KUM’lardan ve 19 kodundan tamamen bağımsız olarak Kuran’ın korunmuşluğu ve mucizeliği için delil hükmündedir. Elimizde matematiksel mucize açısından test ettiğimiz ve tek bir tane Kitap vardır. Fakat bu tek Kitap hiç tükenmeyen mucizeler vermektedir. Çünkü bu Kitap insan gücünün çok ötesindedir ve her şeyin Yaratıcısı tarafından indirilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *