DELİL, BELGE, KELİME VE 19
DELİL, BELGE, KELİME VE 19

DELİL, BELGE, KELİME VE 19

Önceden söylediğimiz gibi Kuran çevirilerinde delil, belge, mucize, işaret olarak çevrilen kelimelerin çoğu Arapça’daki “ayet” kelimesidir. Biz kitabımız boyunca bu kelimeyi “delil” diye çevirdik. 19’un Allah’ın bir delili olduğunu kitabımız boyunca tekrarladık. İşte 19’la alakası olan bu delil (ayet) kelimesi, Kuran’da Allah’ın delillerini ifade etmek için 380 (19×20) kez geçer. (Bu kelimenin 2-Bakara Suresi 248. ayetteki geçişi krallığın delili, 26- Şuara Suresi 128. ayetteki geçişi insanların delil olarak oluşturduklarını ifade ettiği için sayıma girmez.)


Kuran’da geçen ve Allah’ın delillerini ifade eden “ayet” kelimelerinin sayısı
380 (19×20)

19 mucizesi Allah’ın insanlara açık bir kanıtlarından birisidir. Kuran’da kanıt anlamına gelen “beyyine” kelimesi de tam 19 defa geçmektedir.


Kuran’da geçen “kanıt (beyyine)” kelimelerinin sayısı

19

Kuran, Allah’ın kelamıdır ve 19, Allah’ın bu kelamı içinde gözüken mucizedir. Görüldüğü gibi 19 ile “kelam” kelimesi arasında da bir bağ vardır. Kuran’da Allah’ın kelimelerini ifade etmek için 38 (19×2) defa “kelam, kelimah” sözcükleri geçer. (İnsanların kelimelerini ifade etmek için ise bu kelimeler 12 defa geçer).


Kuran’da Allah’ın kelimelerini ifade eden “kelam, kelimah” sözcüklerinin geçiş adedi

38(19×2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *