EKİM, BİTİRMEK VE MEYVE
EKİM, BİTİRMEK VE MEYVE

EKİM, BİTİRMEK VE MEYVE

 

Kuran’da toprağa ürün ekilmesini ifade eden “heraset” kelimesi 14 defa geçer. Bu ürünlerin büyümesini, yerden bitmesini ifade eden “ziraat” kelimesi de 14 defa geçer. Bu aşamaları geçiren bitkilerin en son ürünlerinden olan “meyve (fakihe)” de Kuran’da 14 kez tekrarlanır. Bu kelimelerin geçtiği örnek ayetler şöyledir:

Ekmekte olduğunuzu gördünüz mü? (56:63)
Onu bitiren siz misiniz, yoksa onu bitiren biz miyiz?(56:64)

Orada sizin için birçok meyva vardır. Onlardan yiyeceksiniz. (43:73)

Kelime Geçiş Adedi
Ekim 14
Bitirmek 14
Meyve 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *