GEMİ VE BOĞULMAK
GEMİ VE BOĞULMAK

GEMİ VE BOĞULMAK

 

Kuran’da birkaç ayette Hz. Nuh ve yanındakilerin “gemi” ile kurtarıldıkları, inkârcıların ise suda boğuldukları anlatılır; “gemi” Allah’a şirk koşmayanların mekanı, “boğulma” ise inkârcıların akibeti olmuştur. İlişkili bu kelimeler; “gemi” ve “boğulma (ğark)” eşit olarak 23’er defa geçmektedir. Bu kelimelerin arasında kurulan bağı beraber geçtikleri şu ayetlerde görebilirsiniz: 7-Araf Suresi 64, !0-Yunus Suresi 73, 11-Hud Suresi 37 ve 23-Muminun Suresi 27 . Bu ayetlerden birisi şöyledir:

 

Onlar ise yalanladılar.Biz de onu ve beraberindekileri gemi ile kurtardık. Delillerimizi yalanlayanları ise boğduk. Onlar körleşmiş bir kavimdiler. (7:64)

Kelime Kuran’da Tekrarlanma Sayısı
Gemi 23
Boğulmak 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *