GÜN  KELİMESİNİN  TÜREVLERİ
GÜN KELİMESİNİN TÜREVLERİ

GÜN KELİMESİNİN TÜREVLERİ

“Gün (yevm)” kelimesinin Kuran’da tekil olarak 365 kez, çoğul olarak 30 kez geçtiğini gördük. “Gün” kelimesinin bütün türevleriyle kullanımı ise 475 kezdir. Yani “gün” kelimesinin tekil, çoğul ve diğer türevlerinin toplamı 475’tir. (475 sayısı 19×25’e eşittir. Kuran’daki matematiksel mucizeyi incelediğimiz bu Kelime-Uyumlarındaki-Matematiksel-Mucize (KUM) kısmından sonra 19 Mucizesi’ni inceleyeceğiz. O bölümü okuduğunuzda 19’un neyi ifade ettiğini daha iyi anlayacaksınız.) “Gün” kelimesinin bütün türevleriyle kullanımının en büyük asal çarpanı olan 19 sayısıyla beraber 25 sayısının da özel bir anlamı vardır. Dünyamızdaki “gün” Dünya’nın Güneş’le olan ilişkisi sayesinde oluşur. dünyamızın kendi ekseni etrafında ki önüşü ile “bir gün” oluşurken, Güneş’in (ekvatorundaki) kendi ekseni etrafındaki dönüşü “25 günde” tamamlanır.

Kelime Kuran’da Tekrarlanma Sayısı
Gün kelimesinin tüm türevleri 475 (19×25)
Güneş kendi ekseninin etrafında kaç kez döner? 25

Kuran’da geçen “gün” kelimesinin hem tekil, hem çoğul, hem de tüm türevleriyle kullanılışının ayrı ayrı mucizeler oluşturduğunu gördük. Bunun dışında “gün” kelimesinin başka kelimelerle oluşturduğu tamlamalarda da matematiksel bir mucize vardır. Örneğin Dünya’nın sonunu ve ahiret hayatını belirten “O gün (yevmeizin)” ve “kıyamet günü (yevmül kıyameh)” tamlamalarında bu durumu görmekteyiz. Her iki tamlama da 70’er defa olarak eşit bir şekilde geçmektedir. Kelimelerin geçişine örnek birer ayeti inceleyelim:

O gün öyle yüzler vardır ki nimetlerin içindedirler.(88:8)

Oysa ki kıyamet günü yeryüzü tamamen O’nun avucundadır.(39:67)

Kelime Kuran’da Tekrarlanma Sayısı
O Gün 70
Kıyamet Günü 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *