GÜNLER
GÜNLER

GÜNLER

Kuran’da “gün” kelimesinin birçok kullanım tarzı mucizevidir. “Gün” kelimesinin tekil kullanımları 365 kez geçerken, gün kelimesinin çoğul kullanımları (eyyam, yevmeyn) ise 30 defa geçmektedir. Böylece bir ayın gün sayısını ifade eden 30 sayısı verilir. Bir senede birden fazla ayın olmasından dolayı bu günlerden farklı aylar oluşur. Oysa 365 gün, bir tane yılı oluşturur. Böylece “gün” kelimesinin tekilinin (yevm) 365 defa geçmesi gibi, çoğulunun da (eyyam, yevmeyn) 30 defa geçmesi anlamlıdır.

Güneş takvimi 30 ve 31 günlük aylardan oluşurken, Ay’a bağlı takvim 29 ve 30 günlük periyodlardan oluşur. 30, her iki takvimin kesişim kümesidir. Kuran’ın indiği toplumda Ay takvimi kullanıldığını gözönüne alırsak 30 sayısının kullanılması yine anlamlıdır. Ay’ın (gökteki gezegen) bir ayı (yılın kısmı olan) oluşturma süresi 29.53 gündür. Bunun yuvarlatılmışı ise 30’dur. Bu tarz matematiksel mucizelerde Kuran’ın matematiksel işlem olan yuvarlamayı tam doğru yaptığına tanık olmaktayız. Nitekim Dünya, Güneş’in çevresinde 365.25 günde dönüşünü tamamlar. Bunun yuvarlatılmışı 365’tir. Kitabımızda (sayfa 291) “günler” ifadesinin geçtiği yerleri verdik. “Günler” ifadesinin iki formunun 27’ye 3 şeklinde geçmesi de ilginçtir. “Ay” takviminde günler; “Ay”ın 27 günlük süredeki sideral dönüşüyle, buna ilaveten Dünya’nın aldığı yoldan oluşan farkı 2-3 gün arasında kapatmasının birleşiminden oluşur. “Günler” ifadesi de 27 “eyyam” ve 3 “yevmeyni” (Arapça’da ikillik için özel kelimeler kullanılır, bu kelime “iki gün”ü ifade etmektedir.) formlarının toplamı olarak 30 kez geçer.

Kelime Geçiş Adedi
Günler 30
Bir ayın gün sayısı? 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *