HERŞEY SAYILMIŞTIR
HERŞEY SAYILMIŞTIR

HERŞEY SAYILMIŞTIR

… O onların katında olanları tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi saymıştır.  (72:28)

Bu ayetin son kelimesi sayma (adda), aynı zamanda Cin Suresi’nin de son kelimesidir, çünkü bu ayet sure’nin son ayetidir. Her şeyin sayılmasını, her şeyin sayıya bağlanmasını belirten bu ifade, 19 mucizesi için önemlidir. Üstelik bu ifadenin kendisi de 19 ile ilgili özellikler göstermektedir. Şöyle ki:

1- Sayma (adda) kelimesinin tüm formları Kuran’da 57 (19×3) defa geçmektedir. (Bu ifadenin formlarından biri 74- Müddessir Suresi 31. ayette geçen “Onların sayısını” ifadesidir. Bu da “adda” kelimesinin 19 mucizesi ile ilişkisini göstermektedir.)

2- Her şeyin sayıldığını söyleyen ifade 72- Cin Suresi 28. ayettedir. 72-28’i oluşturan rakamların toplamı 7+2+2+8= 19’u verir.

3- “Adda” kelimesi Cin Suresi’nin 285 (19×15) inci kelimesidir. Üstelik bu kelime ayetin son kelimesi olduğundan, aynı zamanda 285(19×5) bu surenin toplam kelime adedine denktir.

4- Bu surede sayı olarak 6 defa “1” rakamı geçmektedir. Bu sayıların geçtiği ayetlerin toplamı: 2+7+18+20+22+26= 95 (19×5)’tir.

5- Bu surede “adda” kelimesi iki ayette geçmektedir. (24. Ve 28. Ayetler). “Adda” kelimesinin kullanıldığı bu iki ayette toplam 95 (19×5) harf bulunmaktadır.

6- “Adda” kelimesinin Cin Suresi’nin son ayetinin son kelimesi olduğunu gördük. Cin Suresi’nde geçen tüm ayetlerin son kelimelerinin harflerinin toplamı 114(19×6) harftir.

7- Cin Suresi’nin 28 ayeti doğal olarak 28 kelimeyle bitmektedir. Fakat bu kelimelerin bir kısmı tekrar edilmiştir. Eğer tekrarsız olarak bu kelimeleri sayarsak 28 ayet 19 kelimeyle bitmektedir.

8- Bu bitiş kelimeleri Arap alfabesinin 19 harfinden oluşmuştur (Arap alfabesi 28 harftir).

9- “Adda” kelimesi Ayn+De+De+Elif harfleriyle yazılmıştır. Bu harflerin Cin Suresi’ndeki tekrarlarını yerine koyarsak sırasıyla 37+54+54+216 eder ve bu sayıların toplamı olan 361 (19×19)’dur.

10- Kuran’da tekrarlarıyla beraber 285 (19×15) tane sayı geçmektedir. Cin Suresi yegane 285 kelimesi olan suredir ve “adda(sayı)” kelimesiyle bitmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *