KIYAMET SAATİ VE GAYB
KIYAMET SAATİ VE GAYB

KIYAMET SAATİ VE GAYB

 

Kuran’da Evren’in ve Dünyamız’ın sonu “saat” kelimesiyle ifade edilir; birçok çevirmen bunu “kıyamet saati” olarak çevirmektedir. Peygamberimiz’e de “saatin” ne zaman gerçekleşeceği sorulmuş (7-Araf Suresi 187); buna karşın Peygamberimiz’e, bunun ilmini sadece Rabbimiz’in bildiğini söylemesi buyurulmuştur. Bir sonraki ayette Peygamberimiz’in “gaybı (duyu organlarını ve aklın ulaşamadıklarını)” bilmediği ifade edilmektedir (7-Araf suresi 188).Günümüzde birçok “kıyamet saati” tahmincisinin ürediğini göz önüne aldığımızda; bu bilginin “gayb” olduğunun vurgulanmasının önemini iyice anlarız. Birbirleriyle ilişkileri Kuran metninde gözüken “saat” ve “gayb” kelimelerinin herbiri; eşit şekilde 48’er kez geçmektedirler. Bu iki kelimenin beraber kullanıldığı örnek bir ayet şöyledir:

Kafirler “Kıyamet saati bize gelmez” dediler. Deki: “Hayır, gaybı” bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir…(34:3)

Kelime Geçiş Adedi
Kıyamet Saati 48
Gayb 48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *