KURAN’DA GEÇEN SAYILAR
KURAN’DA GEÇEN SAYILAR

KURAN’DA GEÇEN SAYILAR

Bir önceki başlıkta Kuran’da Allah’ın her şeyi sayıya bağladığının söylendiğini gördük. Bunun üzerine aklımıza ilk gelen Kuran’daki sayıları incelemek olmaktadır. Kuran’daki sayıları incelediğimizde de 19 mucizesi açısından ilginç sonuçlarla karşılaşmaktayız.

Kuran’da 30 tane tam sayı geçmektedir. Bu 30 tane tam sayının toplamı 19’un katını verir. Kuran’da tekrarlarıyla beraber ise bütün sayılar yine 19’un katı oranında geçer.

Kuran’da Geçen Tam ve Kesirli Sayıların Toplam Adedi 38 (19×2)
Kuran’da Geçen Sayıların Tekrarsız Toplamı
162.146 (19×8.534)
 

Kuran’da Geçen Sayıların Toplamı


304(19×6)

Kitabımızda (sayfa 381 – 382) sayıların geçtiği ayet numaralarını gösteren tabloyu inceleyebilirsiniz.

Kehf Suresi’nde, mağarada kalan gençlerin mağarada 300 yıl kaldığı ve buna 9 yıl eklendiği geçer. Ayrıca Hz. Nuh ile ilgili 950 sayısı, doğrudan 950 denmeden, 1000 eksi 50 olarak söylenir. Böylece Kuran’da geçen sayıların toplamının, 19’un katı olma özelliği bozulmaz.

1000 ve 9 sayıları Kuran’da birden çok kez tekrar edilir. Eğer 309 ve 950 sayısı doğrudan verilseydi, Kuran’da geçen sayıların toplamı 19’un katını vermezdi. Bu sayıların doğrudan 950 ve 309 şeklinde söylenmesi halinde; hem Kuran’daki tam sayıların tekrarsız toplamı, hem de tekrarlı toplamıyla ilgili tabloların ikisi birden değişirdi ve bu tablolar 19’un katını vermezdi.

Böylece eskiden beri merak edilen Allah’ın niye 950 sayısını söylemek yerine 1000 eksi 50 dediği ve 309 demek yerine 300 artı 9 dediğinin hikmetlerinden biri (Belki de en önemlisi) anlaşılmış bulunmaktadır. Ayrıca verilen bu sayılarla ilgili şüpheleri olanlar varsa (örneğin 309 yıl bir grubun uyutulmasına inanmakta zorluğu olanlar varsa), bu sayısal mucize verilen bu surelere güvenmeyi de sağlamakta ve Kuran’ın bu ifadelerine mucizevi tarzda destek sağlamaktadır. Bu da 19’un mucize oluşturma özelliğinin yanında, sorunları çözme, sorulara cevap verme özelliğine bir delildir.

Kuran’da bu 30 tam sayının dışında 8 tane kesirli sayı geçer. Böylece Kuran’da 30+8= 38 (19×2) geçen sayı adedi de 19’un katıdır. Bu kesirli sayılar şöyledir: (1/20, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3)

Ayrıca tabloda görüldüğü gibi Kuran’da 304 tane sayı tekrarlarıyla beraber geçmektedir ve bu da 19×16’ya eşitttir. İlginç bir şekilde büyüklük sırasında 19’dan önce 12 tane sayı vardır. 19 13. tam sayıdır ve 19’a kadar olan tam sayıların toplamı da 247 olmaktadır ve bu da 19×13’e eşittir.

Milan Sulc’ın ilginç bir tespitini de belirtmek istiyoruz. (Kompozit sayı ve asal sayılarla 19 arasında bağlantı kurup, detaylı çalışmalar yapanlar oldu. Bu kitapta bu konudaki detaylara yer vermeyip, sadece kısaca değiniyoruz.) 30 sayısı 19’uncu kompozit sayıdır. Yani kendisi ev 1 dışındaki pozitif çarpanlarına ayrılabilen sayıları sırasıyla sayarsak ; 30, 19’uncu kompozit sayı olur (4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30). Böylece tamsayıların sayısı olan 30, bir yönden daha 19’la ilişkilidir. Kesirli sayıların adedi olan 8 ise, 19’un asal sayı sırasıdır (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19). Böylece, tüm sayıların toplamı 38 (19×2) olarak anlamlıyken, bu sayıları meydana getiren 30 ve 8 sayıları da 19’la alakalıdır. 30 ve 8 sayılarının 19 ile alakasına ileriki başlıklarda da tanık olacağız. Diyebiliriz ki 19’un katı olmayıp da 19’la en çok alakalı olan sayılar19’un asal sayı sırası olan 8 ve 19’uncu sıradaki kompozit sayı olan 30’dur.

Hz. Muhammed, tarihin en meşgul kişilerinden biriydi. Sigara gibi basit bir alışkanlığı bile bir toplumda bıraktırmak büyük dertken, o putları tanrı edinen, sosyo-ekonomik sistemlerini, yönetim hiyerarşilerini geleneklerine, inançlarına göre düzenlemiş bir toplumun, bütün dini, sosyolojik sistemini altüst ediyor, zararlı inançların terk edilmesi için gece gündüz uğraşıyordu. Bu arada kah anlaşma yapıyor, kah kendisini öldürmek isteyenlere karşı kılıçla kendini savunuyor, kah göç ediyordu.

Bu arada yavaş yavaş vahyedilen Kuran’ı insanlara açıklıyordu. İnsan gücünün ve yeteneğinin üstünde olan Kuran’daki 19 sistemini bol vakitli bir matematikçiye mal etmek bile imkânsızdır. Kendi yaşadığı çağda, bilgisayarın olmadığı bir ortamda, bu kadar meşgul olan ve bu mucizeden hiç istifade etmeyen Hz. Muhammed’e, bu mucizeyi mal etmek çok saçma bir iddia olacaktır. Bu mucize ne tesadüfle ne de insan işi olmakla açıklanabilir. Dünya’daki hangi kitapta böyle bir mucize vardır? Hani nerede? Hodri meydan!

Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi bunun benzeri bir sure getirin. Allah dışındaki tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü iseniz! (2:23)
Eğer yapamazsanız –ki asla yapamayacaksınız- bu durumda inkârcılar için hazırlanmış, yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. (2:24)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *