RAHMET ETMEK, RAHİM VE RAHMAN
RAHMET ETMEK, RAHİM VE RAHMAN

RAHMET ETMEK, RAHİM VE RAHMAN

 

“RHM” kökünden türeyen kelimelerin “rahmet” formunun 13 ayette beraber kullanıldığı “doğruya iletilme (hüda)” kelimesinin bu formuyla 79’ar defa eşit olarak Kuran’da geçtiklerini gördük. “Rahmet” kelimesinin tüm türevleri ise Kuran’da 114 defa geçer (Rahmet [79], rahmetike [3], Rahmetina [5], Rahmetihi [25], Rahmeti [2] ). Kuran’ın ilk ayetinde geçen Allah’ın Rahim ismi de aynı kökten “RHM” gelir ve eşit olarak 114 defa geçer. “Rahim” ile beraber ilk ayette geçen “Rahman” kelimesi de aynı kökten “RHM” gelir ve bu kelimelerin tam yarısı kadar 57 defa geçer. KUM açısından mucizevi olan bu geçişler, Kuran’ın Besmele ile ilişkili 19 mucizesinin verileri açısından daha da detaylı mucizeler oluşturmaktadırlar(19 mucizesi ile ilgili bölümde inceleyeceğiz).

Rahman, Rahim Allah’ın adıyla (1:1)

Kelime Kuran’da Tekrarlanma Sayısı
Rahmet etmek 114(57X2)
Rahim 114(57X2)
Rahman 57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *