SEMUD VE GÜRÜLTÜ, LUT TOPLUMU VE TAŞ YAĞDIRAN KASIRGA
SEMUD VE GÜRÜLTÜ, LUT TOPLUMU VE TAŞ YAĞDIRAN KASIRGA

SEMUD VE GÜRÜLTÜ, LUT TOPLUMU VE TAŞ YAĞDIRAN KASIRGA

 

 

Kuran’da Semud toplumunun bir tek “gürültünün (sayha)” üzerlerine gönderilmesiyle yok edildiği söylenmektedir. Böylece Kuran’ın anlatımları içinde Semud ve gürültü (sayha) arasında bir ilişki gözlenmektedir. İşte Kuran’da görülen bu ilişkili kelimelerden “Semud” kelimesi 26 defa, “gürültü (sayha)” kelimesi ise onun yarısı olarak 13 defa geçmektedir. Semud’un gürültü (sayha) ile yok edildiğini söyleyen Kamer Suresinin 23. ayetinden 31. ayetine kadar Semud toplumundan bahsedilir. (Kuran’da Semud toplumundan sırf “Semud” denilerek bahsedilir.) Nihayet 31. ayette Semud’un gürültü ile yok edilişi şöyle anlatılır:

Onların üzerine bir tek gürültü gönderdik. (54:31)

Kelime Kuran’da Tekrarlanma Sayısı
Semud 26(13X2)
Gürültü 13

Kamer Suresi’nin 23. ayetinden 31. ayetine kadar Semud toplumundan bahsedildiğini, 31. ayetinde Semud’un gürültü ile yok edildiğinin söylendiğini ve Semud ile gürültü arasındaki sayısal ilişkiyi gördük. Aynı surede 3 ayet sonra 34. ayette, Lut toplumunun taş yağdıran kasırga (hasibe) ile yok edildiğinden bahsedilir. Kuran’da, “Lut toplumunu (Kavmun Lut, Ihvanun Lut)” ifade eden deyimler 8 defa geçerken, Lut toplumunu yok eden “taş yağdıran kasırga (hasibe)” ifadesi ise bunun tam yarısı olarak 4 defa geçmektedir. Semud ve Lut toplumunun yok ediliş şeklinden aynı surede arka arkaya bahsedilmesi ve çıkan benzer sayısal ilişki (her ikisinde iki katı oluşu) ilginçtir. (10 tekrarın altında olanları örnek olarak vermeme prensibinden dolayı bunu ayrı bir KUM olarak sunmadık. Fakat “Semud” ve “gürültü” ile yok edilişleriyle anlamsal ve sayısal ilişkiden dolayı, burda, tek bir KUM başlığı altında yer verdik.) Lut toplumunun yok edilişinden bahseden 54-Kamer Suresi 34. ayet şöyledir:

Üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnızca Lut’un ailesini seher vakti kurtardık. (54:34)

Kelime Kuran’da Tekrarlanma Sayısı
Lut Toplumu 8(4X2)
Taş Yağdıran Kasırga 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *