SENE
SENE

SENE

Kuran’da “sene” kelimesinin tüm türevleri (sine, sinin) 19 defa geçer. Güneş’e bağlı ilerleyen takvimin ve Ay’a bağlı takvimin süreleri, artık yıllarından dolayı düzeltilmeye muhtaçtır. Dünya, Güneş’in etrafında 365 kez dönünce; Ay, Dünya’nın ve kendisinin etrafında 12 defa döner. Bu bir yıldır. Fakat Dünya bu dönüşünü tamamlayıp başlama noktasına geldiğinde Ay bu noktaya gelmez. Dünya ile Ay’ın aynı başlama noktasına gelişleri 19 senede bir gerçekleşir. 19 seneden oluşan bu dönem Meton devri olarak anılır. 19 senede bir düzeltilen Ay takviminin bu sürede 7 yılı artık (355 gün), 12 yılı ise tamdır (354 gündür). “Sene” kelimesinin 7’si tekil (sine) 12’si çoğul (sinin) geçerek bu iki veriyle de uyumunun oluşması ayrı bir özelliktir. “Sene” kelimesinin tüm türevleri 19’u vererek Meton devrine işaret eder.

Kelime Geçiş Adedi
Yıl 19
Bir meteon devri kaç seneden oluşur? 19

Görüldüğü gibi Dünya 19 senede bir, Güneş ve Ay ile aynı hizaya gelir. Kuran’da Güneş ve Ay kelimeleri birçok defa aynı ayette geçmektedirler. Kaç defa mı? Tam 19 defa. Aynı Meton devrinin kaç senede bir oluştuğunun adedi kadar, aynı Kuran’da sene kelimesinin geçişi kadar. Bu arada bu iki kelimenin birarada 19. geçişlerindeki ayetin anlamı da çok ilginçtir.

Güneş ve Ay biraraya getirildiğinde (75:9)

Gerçekten de anlamın ve matematiksel uyumun bu örtüşmesi harikadır. Gelin Güneş ve Ay kelimelerinin birarada geçtiği ayetlerin tablosunu inceleyelim(sayfa 296) (41. surenin 37. ayetinde Güneş ve Ay kelimeleri iki defa birarada geçer);

Tekrar Sure Ayet
1 6 96
2 7 54
3 10 5
4 12 4
5 13 2
6 14 33
7 16 12
8 21 33
9 22 18
10 29 61
11 31 29
12 35 13
13 36 40
14 39 5
15 41 37
16 41 37
17 55 5
18 71 16
19 75 9

Bu 19 geçişin sure ve ayet numaralarını toplarsanız: 6 + 96 + 7 + 54 + 10 + 5 + 12 + 4 + 13 + 2 + 14 + 33 + 16 + 12 + 21 + 33 + 22 + 18 + 29 + 61 + 31 + 29 + 35 + 13 + 36 + 40 + 39 + 5 + 41 + 37 + 41 + 37 + 55 + 5 + 71 + 16 + 75 + 9 = 1083 (19×57)dir. Hatta 57 de= 19×3’tür.

Lütfen 19’un katlarıyla oluşan bu uyumu aklınızda tutun ve 19 mucizesi ile ilgili ilerideki sayfalarda hatırlayın.

Kuran’da geçen Kelime-Uyumlarının-Matematiğindeki Mucize (KUM), görüldüğü gibi sure numaralarında ve ayet numaralarında da kendini göstermektedir. Bu da Kuran surelerinin ve ayetlerinin numaralarına varıncaya kadar mucizevi bir şekilde düzenlendiğinin kanıtlarından birisidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *