YARATILIŞIN AŞAMALARI VE İNSAN
YARATILIŞIN AŞAMALARI VE İNSAN

YARATILIŞIN AŞAMALARI VE İNSAN

 

 

Kuran’da 40-Mümin Suresi 67. ayette ve 23-Müminun Suresi 14. ayette insanın yaratılışında geçirdiği aşamalar anlatılır. İnsanın doğuma kadar geçirdiği aşamaları şöylece 6 maddede toplayabiliriz: 1- Toprak, 2- Damlacık (Sperm) 3- Asılıp tutunan (Rahim duvarına asılma safhası) 4- Bir çiğnemlik et, 5- Kemikler, 6- Et (Diğer sayfalarda, Kuran’ın insanın yaratılış aşamalarını mucizevi anlatımını inceledik). Bu kelimelerden 1- Toprak (turab) kelimesi 17 kez, 2- Damlacık (Nutfe) kelimesi 12 kez, 3- Asılıp tutunan (Alak) kelimesi 6 kez, 4- Bir çiğnemlik et (mudğa) kelimesi 3 kez, 5- Kemikler (izame) kelimesi 15 kez, 6- Et (Lahm) kelimesi 12 kez geçmektedir. İnsanın doğuma kadar geçirdiği bu aşamalar 65 kez geçmektedir. “İnsan” kelimesi de yalın kullanımıyla aynen 65 kez tekrarlanır. Ne dersiniz, bu da tesadüf olabilir mi? İnsanın yaratılış aşamalarından bahseden iki ayet şöyledir:

O’dur ki sizi (1) topraktan (turab), (2) sonra bir damlacıktan (nutfe), sonra (3) asılıp tutunandan (alak) yarattı, sonra sizi bir bebek olarak çıkarmakta… (40:67)

Sonra o (2) damlacığı (nutfe) (3) asılıp tutunana (alak) dönüştürdük, sonra o (3) asılıp tutunanı (alak) (4) bir çiğnemlik et (mudğa) haline getirdik, daha sonra o (4) çiğnemlik eti (mudğa) (5) kemik (ızame) olarak yarattık, sonra (5) kemiğe (ızame) (6) et (lahm) giydirdik ve sonra bir başka yaratılışla onu yeniden inşa ettik. En güzel yaratıcı olan Allah çok yücedir. (23:14)

Kelime Geçiş Adedi
Toprak 17
Bir Damla Su 12
Asılıp Tutunan 6
Bir Çiğnemlik Et 3
Kemikler 15
Et 12
Toplam= 65
İnsan

 

65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *