19’LA İLGİLİ ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR
19’LA İLGİLİ ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR

19’LA İLGİLİ ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR

19’la ilgili mevcut bulgular, 19 mucizesinin büyüklüğünü göstermeye yetmektedir. Fakat 19 koduyla ilgili katedilmesi gereken daha mesafeler vardır. Kanaatimize göre sorun gibi gözüken noktaların üzerine gidildikçe, 19 mucizesinin büyüklüğü daha da çok anlaşılacaktır. Bugüne kadar böyle olmuştur ve bundan sonra da öyle olacaktır, Allah’ın izniyle. Kitabımızın buraya kadarki bölümünde 19 kodunun bazı sorunları nasıl çözdüğünü gördük, bundan sonraki bölümlerde de bunu görmeye devam edeceğiz. Kitabımızın bu başlığında, 19’la ilgili araştırmalarda ortaya çıkan bazı sorunlara değineceğiz; fakat bu sorunlar üzerinde yorum yapmak ve bunların çözümüne kalkmak bu kitabın sınırları dışındadır. 19 üzerinde yapılan çalışmalar bundan önceki bir çok sorunun tartışılmasını nasıl ortadan kaldırdıysa, bu üç maddede açıkladığımız tartışmalar da gün gelince ortadan kalkacaktır inşallah.

1- Birinci sorun “Elif” harflerinin sayımı ile ilgilidir. Arapça’daki bazı kelimeler “Elif” ile de “Elifsiz” olarak da yazılmakta ve aynı şekilde okunmaktadırlar. Ayrıca “Elif” gibi okunan “hemze” harfi de Kuran’ın daha rahat okunması için sonradan eklenmiştir. Gerçi bu eklemeler Kuran’daki kelime sayısı, kelime anlamı ve kelimenin okunması açısından bir değişiklik yapmamaktadırlar. Fakat bazı kelimelerdeki “Elif” sayısı tartışmalı olduğundan “Elif” başlangıç harfli surelerdeki “Elif” sayısı tartışmalı olmaktadır. Başlangıç harfli surelerdeki 19 kodunda surelerdeki harf sayımları en temel özelliktir. Biz “Elif” harfli başlangıçlar üzerine daha çok tartışılması gerektiği kanaatindeyiz. Gerçi Reşat Halife, sayımlarında Elif başlangıçlı surelerin 19’un katını verdiğini söylemiştir, daha sonra başkaları da benzer sonuçlara ulaştıklarını ifade etmişlerdir; fakat biz bu sayımlara kuşkuyla yaklaştığımız için onlara bu kitapta yer vermedik.

2- 19 koduyla ilgili en büyük sorun, daha doğrusu büyütülerek olduğundan da büyük bir sorun olarak gösterilen nokta, Tevbe Suresi 128 ve Tevbe Suresi 129’un Kuran’dan olup olmadığına dair tartışmalardır.Bu tartışmayla ilgili detaylar da bu kitabın konusu değildir. Kuran’daki 6000’den fazla ayetten sadece 2 tanesinin üzerine tartışmalar çıkması Kuran’daki mucizenin büyüklüğünü ve 19 kodunu araştıranların tartışmadan çekinmediğini göstermektedir (6000’de 2, 3000’de 1’e karşılık gelmektedir.) Bu tartışmanın çıkmasının hikmetlerinden biri de şu olabilir ki; bu tartışma, 19 kodunun Müslümanlar arasında da tartışmalı olmasına yol açmış ve 19 koduyla ilgili manipülasyonlar önlenmiştir. Tartışmalı bir ortamın olduğu yerde, zayıf matematiksel bağlantılar, yanlış sayımlar hemen ortaya çıkmakta; 19 kodu daha sağlıklı anlaşılmaktadır. Ayrıca tartışma ortamı sorulan sorularla araştırmacıları daha çok teşvik etmiş ve yeni araştırmalar 19 koduyla ilgili yeni bağlantıları ortaya çıkarmıştır. 19 koduyla ilgili tartışmaları yapanların şu birkaç konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. Birincisi aceleci davranıp bulduğu ilk matematiksel bağlantıyla bir sonuca gitmek isteyenler aceleciliklerinin kurbanı olabilirler. Ayrıca aceleci davranıp savunulan fikirler inada dönüşürse, bu rasyonel, akılcı düşünceyi köreltebilir. İnat, aklın işlemesinin en büyük düşmanlarındandır. Kuran’daki 19 kodu rasyonel, matematiksel bir mucizedir. Rasyonel, matematiksel bir mucize inatla yan yana barınamaz.

Ayrıca Kuran’daki matematiksel sistem ile ilgili tartışmalar yaparken, saldırgan tavırlar göstermek ve karşı tarafı kafirlikle itham etmek de yanlıştır. Bu tarz inatlaşmalar hem karşı tarafın, hem kendimizin inatçı bir yapı kazanmasına sebep olabilir.

3- İlk iki soruna göre daha az önemli olan sorun 68. sure olan Kalem Suresi’ndeki “Nun” harflerinin sayımı ile ilgilidir. Kalem Suresi başlangıç harfleriyle başlayan surelerin sonuncusudur ve “Nun” başlangıç harfiyle başlamaktadır. Bu suredeki “Nun” harflerinin sayımı 133 (19×7) olabilmektedir, fakat bunun için başlangıçtaki “Nun” harfinin iki tane “Nun” ile yazıldığı iddia edilmektedir. Yani bu başlangıcın seslendirildiği şekliyle “Nun” olarak iki tane “Nun” harfiyle yazıldığı iddia edilmektedir. Mevcut Kuran nüshalarında bu başlangıç tek “Nun” harfiyle yazılmıştır. Matematiksel kodun bu yanlışı düzelttiği iddia edilmektedir. Biz bu konudaki matematiksel verilerin daha da çoğaltılmasını ve en eski Kuran nüshalarında Kalem Suresi’nin girişindeki “Nun” başlangıcının tek “Nun” ile mi, iki “Nun” ile mi yazıldığının iyice araştırılmasını beklemekteyiz. O yüzden kitabımızda “Nun” başlangıçlı surelerdeki “Nun” sayımına değinmeyeceğiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *