BAŞLANGIÇ HARFLİ SURELER VE 19
BAŞLANGIÇ HARFLİ SURELER VE 19

BAŞLANGIÇ HARFLİ SURELER VE 19

Kuran, belli bölümleri başlangıç harfleriyle başlayan, bildiğimiz tek kitaptır. Kuran’ın bazı sureleri “Elif-Lam-Mim” gibi “Kaf” gibi başlangıç harfleriyle başlar ve sonra sure devam eder. Kuran’daki 19 kodu ortaya konana kadar bu surelerin böyle başlatılmasının hikmeti merak edildi. 19 kodu açığa çıkınca, 19’un cevaplar verici, sorunları çözücü özelliği bu konuda da kendini gösterdi ve anlaşıldı ki başlangıç harfleri 19 mucizesi açısından önemli bir konuma sahiptir. Kuran’da başlangıç harflerinin geçtiği sureleri ve ayetleri şu tablodan görebilirsiniz:

29 tane başlangıç suresinde başlangıç harflerinin olduğu ayet sayısı 30’dur. 30’un 19’uncu kompozit sayı olduğunu (çarpanlara ayrılabilen sayı) daha önce söyledik. 29 sureden 19’unda başlangıç harfleri, kendi başlarına ayeti oluştururlar. (Örneğin Bakara Suresinde “Elif-Lam-Mim” tek başına ayettir.) 10 surede ise başlangıç harfli girişin yanında ayet normal anlatımına başlar. (Örneğin Kaf Suresindeki ilk ayet “Kaf, Şanı yüce Kuran adına” şeklindedir.)


Başlangıç harflerinin yalnız olarak geçtikleri sure sayısı

19

Başlangıç harfleriyle beraber normal anlatımın devam ettiği 10 surenin 9’unda, Kuran’a (Kuran veya Kitap tanımlamasıyla) dikkat çekilir. İşte bu 9 surenin sure numalarının toplamı 190’dır. (10+11+12+13+14+15+27+38+50= 190) 190, 19’un 10 katıdır.


Başlangıç harfleriyle beraber,Kuran’dan bahsederek başlayan surelerin sure numaralarının toplamı

190
(19×10)
 

Başlangıç harfleriyle beraber,Kuran’dan bahsederek başlayan surelerin ayet sayılarının toplamı


1900
(19×100)

Başlangıç harfli sureleri diğer bir düzenleyiş şekli birden fazla tekrarlanan başlangıç harfli ve yalnız bir kez geçen başlangıç harfli sureler şeklinde olabilir. Birden fazla tekrarlanan başlangıç harfli gruplar 4 tanedir: “Elif-Lam-Mim”, “Ta-Sin-Mim”, “Ha-Mim”, “Elif-Lam-Ra” işte bu birden fazla geçen 4 grubun geçtiği surelerdeki ayet sayısı da 1900 (19×100) tanedir.


Birden fazla tekrarlanan başlangıç harfli grupların olduğu surelerin,ayet sayılarının toplamı

1900 (19×100)

Başlangıç harfli 2. sureden 68. sureye kadar 67 sure vardır. 67 sayısı 19. asal sayıdır (çarpanları olmayan sayı). Bu 67 sureden 29’u başlangıç harfleriyle başladığı için başlangıç harfli surelerin arasında 67-29= 38 (19×2) başlangıç harfsiz sure vardır.


Başlangıç harfli surelerin arasında kalan başlangıç harfsiz surelerin sayısı

38 (19×2)

“Elif” harflerinin sayımındaki zorluklara binaen bu konuya kitabımızda girmeyeceğimizi söylemiştik. Fakat “Elif” harfinin sayımı dışındaki “Elif” başlangıcının kullanıldığı surelerin 19 koduyla ilişkisi birçok yönden gözükmektedir. Örneğin “Elif” harfinin başlangıç harflerinde geçtiği surelerin numaralarının toplamı 19’un tam katıdır. (2+3+7+10+11+12+13+14+ 15+29+30+31+32= 209 [19×11] )


Elif harfinin başlangıç harflerinde kullanıldığı surelerin sure numaralarının toplamı

209 (19×11)

Başlangıç harfleriyle başlayan surelerdeki ayet sayılarını incelersek 28. ve 38. surelerin 88’er ayet olarak, 14. ve 68. surelerin ise 52’şer ayet olarak eşit sayıda ayet içerdiklerini görürüz. Böylece başlangıç harfli surelerin ayet sayılarında 27 ayrı sayı ortaya çıkar. Ayet sayılarının tekrarsız toplamı ise 2603 (19×137)’e eşittir.


Başlangıç harfli surelerdeki ayet sayılarının toplamı

2603 (19×137)

Başlangıç harfli surelerde 19’la ilgili birçok özellik çıkmaktadır. Anlaşılması dikkat gerektiren son bir örnek verdikten sonra daha rahat anlaşılır, matematikle pek alakası olmayan kişilerin bile daha kolay anlayabilecekleri örneklere geçeceğiz. Tüm bu örnekler Kuran’daki ayetlerin sayılarının, surelerin dizilişinin özel olarak planlandığını göstermektedir. Kuran’daki başlangıç harfleri 14 ayrı birleşim gösterirler ve bu birleşimlerdeki başlangıç harflerinin sayısı 38 (19×2)’dir. Ayrıca yan bir özellik olarak da, her başlangıç grubunu sıra numarası ile çarpıp sonra toplarsak ortaya çıkan sayı 247 (19×13)’dir.

Sıra Numarası Başlangıç Harfleri Kalıptaki Harf Sayısı Sıra Numarası ve Harf Sayısı Çarpımı
1 Elif-Lam-Mim

3

1×3=3
2 Elif-Lam-Mim-Sad

4

2×4=8
3 Elif-Lam-Ra

3

3×3=9
4 Elif-Lam-Mim-Ra

4

4×4=16
5 Kaf-He-Ye-Ayn-Sad

5

5×5=25
6 Ta-He

2

6×2=12
7 Ta-Sin-Mim

3

7×3=21
8 Ta-Sin

2

8×2=16
9 Ye-Sin

2

9×2=18
10 Sad

1

10×1=10
11 Ha-Mim

2

11×2=22
12 Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf

5

12×5=60
13 Kaf

1

13×1=13
14 Nun

1

14×1=14
Toplam

38 (19×2)

247(19×13)

Diğer bir ilginç özellik, başlangıç harfli surelerde yer alan 14 harfin hepsinin birden mevcut olduğu ayet sayısının, Kuran’daki sure sayısı kadar; 114 (19×6) olmasıdır (bu bulgu İran’lı Asad tarafından ilk olarak gözlenmiştir). Bu 114 ayette, Kuran’ın en çok tekrarlanan kelimesi olan “Allah” ise tam olarak 152 (19×8) defa geçmektedir.

 

Başlangıç harfli surelerde geçen 14 harfin hepsinin birden mevcut olduğu ayet sayısı


114 (19×6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *