MUHTEŞEM TABLO
MUHTEŞEM TABLO

MUHTEŞEM TABLO

Allah’ın isimlerinin tekrar adedini ve matematiksel değerlerini 19 koduna göre incelediğimizde muhteşem bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu tabloyu keşfetmek ilk olarak Filipinler İslami Araştırmalar Üniversitesi eski rektörü Dr. Cesar Mejul’a nasip oldu. Bu olağanüstü matematiksel ilişkiyi en kısa şekilde şöyle tanımlayabiliriz:

1- Allah’ın isimlerinin sadece 4 tanesinin Kuran’daki tekrarları 19’un katıdır.

2- Allah’ın isimlerinin sadece 4 tanesinin matematiksel değeri 19’un katıdır.

3- 4’er isimden oluşan her iki gruptaki 19’un katı olan sayılar birbirlerine eşittirler.

4- Kelime tekrarlarındaki 19’un katları, bize Besmele’yi vermektedir (Bu Besmele’de niye Allah’ın, Rahman ve Rahim isimlerinin seçildiğinin hikmetlerinden birini göstermektedir.)

5- Tablonun her iki tarafındaki tüm katsayılar Besmele’deki katsayıların aynısını vermektedir.


Allah’ın isimlerinden tekrar adedi 19’un katı olanlar

Tekrar adedi ve matematiksel değer

Allah’ın isimlerinin matematiksel değeri 19’un katı olanlar

Şahid
 

19 (19×1)

Vahid
 

Allah


2698 (19×142)
Zul fadlil Rahim

Rahman

57 (19×3)
Mecid

Rahim

114 (19×6)
Cami

Katsayıların toplamı
152 (19×8)
 
 

 

 


Tablodaki tüm değerlerin toplamı
42x192=5776
 
 

 

 

Buradaki kelimelere dikkat edersek “Şahid” kelimesi Besmele’deki “İsim” kelimesiyle aynı oranda geçer. “İsim” kelimesi Allah’ın adlarından biri değildir ve incelediğimiz kelimelerden biri olmadığı için bu listeye giremez.

Böylece biz Besmele’yi incelerken Kuran’daki 19 koduna tanıklık ettiğimiz gibi, Allah’ın isimlerini incelerken yine Besmele karşımıza çıkmıştır. Bu olağanüstü güzellikte bir tablodur.

İnsanlar için tablolar sunandır O. (74:29)
Üzerinde 19 vardır. (74:30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *