BESMELE’DEKİ KELİMELERİN GEÇTİĞİ AYET SAYISI
BESMELE’DEKİ KELİMELERİN GEÇTİĞİ AYET SAYISI

BESMELE’DEKİ KELİMELERİN GEÇTİĞİ AYET SAYISI

“Bismillahirrahmanirrahim”i oluşturan İsim-Allah-Rahman-Rahim kelimelerinin 19 koduyla muhteşem kodlanışlarını inceledik. Bu kelimeler Kuran’ın birçok ayetine dağılmış vaziyettedirler. Bazı ayetlerde birden fazla “Allah” kelimesi, bazı ayetlerde hem “Allah”, hem “Rahim” kelimesi beraber geçmektedir. İsveçli Katerina Kullman, bu 4 kelimenin tam tamına kaç ayette geçtiğini merak etti ve ilginç bir özelliğe tanıklık eden ilk kişi oldu. İki tane 19’u arka arkaya yazdığınızda ortaya çıkan 1919 sayısı Besmele’yi oluşturan 4 kelimenin geçtiği ayetlerin sayısıdır. Kuran’daki 19 sistemi açısından önemli bir unsur başlangıç harfleri ile başlayan surelerdir. (diğer sayfalarda bu sureleri inceledik.) Bu 4 kelimenin başlangıç harfleriyle başlayan ve başlamayan surelere göre dağılımını incelediğimizde ise şu sonuç karşımıza çıkmaktadır: Bahsedilen 1919 ayetin 1083 (19×57) tanesi hurufu mukatta (başlangıç harfleri) ile başlayan surelerde, 836 (19×44) tanesi ise diğer surelerdedir.


Besmele’yi oluşturan kelimelerin geçtiği ayet sayısı
1919 (19×101)

Besmele’yi oluşturan kelimelerin başlangıç harfli surelerde geçiş oranı
1083 (19×57)

Besmele’yi oluşturan kelimelerin başlangıç harfsiz surelerde geçiş oranı
836 (19×44)

Besmele’deki kelimelerin 19’un katı olduğunu, numaralı ayetlerdeki kelimeleri sayarak bulduk. Böylece 1. sure olan Fatiha Suresi’nin 1. ayetinin Besmele olduğu da anlaşılıyor. Belki de birçok insan bir tek Fatiha Suresi’nin 1. ayetinin numaralı olmasının hikmetini bugüne kadar anlayamadı. Bazı insanlar “Acaba Fatiha Suresi’nin başındaki Besmele yanlışlıkla mı numaralandı? Veya diğer surelerin başına Besmeleler 1. sure olan Fatiha’yı taklit için mi kondu?” diye de düşünmüştür. Kuran’daki 19 kodunun sorunları çözme özelliği burada da kendini belli etmekte, insanların bu konudaki kuşkularını gidermektedir. Zaten Müddessir Suresi’nin 31. ayetinde Allah, 19’un, kuşkuları gidereceğini söylemiyor mu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *