MERYEM SURESİ VE 19
MERYEM SURESİ VE 19

MERYEM SURESİ VE 19

Meryem Suresi 19. suredir ve “Kef-He-Ye-Ayn-Sad” başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Sıra numarası özel bir sayı olan bu sure, tek bir ayette en uzun başlangıç harfli kalıba sahip sure olarak da özeldir (42. suredeki Ha-Mim, Ayn-Sin-Kaf kalıbı iki ayette geçer). İşte bu 5 harf bu surede tam 798 (19×42) defa geçmektedir.

 

Meryem Suresi’nde geçen başlangıç harflerinin toplamı

Kaf He Ye Ayn Sad Toplam
137 175 343 117 26 798 (19×42)

Ayrıca 19. suredeki başlangıç harflerinin (Kef, He, Ye, Ayn, Sad) matematiksel değerlerini sırasıyla arka arkaya koyarsak ortaya çıkan sayı da 19’un tam katıdır:

20 5 10 70 90=19×10795110

Meryem Suresi de Yasin Suresi gibi anlaşılması kolay, taklidi imkansız mucizeler için çok güzel bir örnektir. Bu sureler ile ilgili bu temel özelliklerin yanında da 19 kodunun gözüktüğü yan özellikler vardır. Fakat kitabımızın hacmini aşmamak ve bazı okuyucularımızın temel noktalara olan dikkatini dağıtmamak için bu noktalara girmiyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *