309’UNCU KELİME
309’UNCU KELİME

309’UNCU KELİME

 

Kuran’da Kelime Uyumlarındaki Matematiksel Mucize’yi incelerken bu mucizenin değişik şekillerde açığa çıktığını gözükmektedir. Kelime uyumları bazen Evren’deki tabloyla kelimelerin uyumu, bazen kelimelerin kendi aralarındaki uyumu olarak gerçekleşmektedir. Bu bölümde farklı bir matematiksel uyuma tanık olacağız. 18. sure olan Kehf (Mağara) suresinde bir grup gencin, Allah’ın mucizesi olarak 300 yıl mağarada uyutuldukları, buna da 9 yıl ilave edildiği söylenir. (Bu sayının doğrudan 309 olarak değil de böyle verilmesinin bir hikmetini 19 sayısıyla ilgili bölümde göreceğiz. Sayı eğer 309 olarak verilseydi, Kuran’da geçen sayıların toplamı 19’un katını vermeyecekti).

Yedi Uyurlar
Yedi Uyurlar

18. surenin 9. ayetinde mağarada kalacak olan gençlerden bahsedilir. 25. ayete kadar aralıksız bu gençlerin başından geçenler anlatılır ve 25. ayette bu gençlerin 309 yıl mağarada kaldıkları söylenir. İşte bu gençlerden bahsedilmeye başlandığı 9. ayetten itibaren kelimeleri sayarsak 25. ayetin “Ve onlar mağaralarında kaldılar…” ifadesinden sonraki ilk kelime 309. geçen kelimedir. Yani gençlerin başına gelenin anlatımından, gençlerin mağarada kaldığı yılın sayısının söylenmeye başlayacağı kelimeye kadar 308 kelime geçer ve 309’uncu kelimeyle 309 sayısı verilmeye başlanır. Bahsettiğimiz ayet şöyledir.

Ve onlar mağaralarında kaldılar: 300 yıl ve 9 daha ilave ettiler. (18:25)

Kehf Suresi’nde bahsedilen gençler mağarada kaç yıl kaldılar? 309
Kehf Suresi’nde gençlerden bahsedilmeye başlamasından itibaren 309 yıl kaldıklarını söyleyen ifade kaçıncı kelimedir? 309
Ayetler Kelime Sayıları
9 10
10 16
11 7
12 9
13 11
14 19
15 19
16 19
17 34
18 22
19 37
20 13
21 32
22 33
23 7
24 17
25 3
Toplam 308+
Ashab-ı Kehf
Ashab-ı Kehf
308 + (309’uncu kelime 309 ifadesine geliyor.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *