ADEM VE İSA
ADEM VE İSA

ADEM VE İSA

 

Kuran’da 3- Ali İmran Suresi 59. ayette Hz. Adem ile Hz. İsa arasında bir benzetme yapılır. Kuran’da hiçbir Peygamber hakkında bu tarz bir benzetme yapılmamıştır. Peki, bu Peygamberlerin ismi Kuran’da kaçar kez geçer? Tam 25’er kez, birbirine eşit olarak. İki Peygamber arasında benzetme yapan ayet şöyledir:

Şüphesiz ki; Allah’ın katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir.
O’nu topraktan yarattı. Sonra ona “Ol” dedi ve O da oldu.
3-Ali İmran Suresi 59

Kelime Geçiş Adedi
Adem 25
İsa 25

Bazı insanlar Hz. İsa’nın babasız olarak yaratılmasından dolayı onu oğul-tanrı ilan etmişlerdir. Bazılarıysa Allah’ın her şeye gücünün yettiğini unutup, Hz. İsa’nın nasıl olup da babasız yaratıldığını sorgulamaktadırlar. Allah ise Hz. Adem’i hem babasız, hem anasız yaratmasını örnek verip, onun durumunu Hz. İsa’ya benzetmekte, böylelikle Hz. İsa’ya bu özelliğinden dolayı tanrılık yakıştırması yapanların mantıksızlığını bu açıdan da göstermektedir. Allah, Adem-İsa arasında bu benzetmeyi yaparken sayısal mucize ile de bunu desteklemiş ve ikisinin ismini aynı sayıda, Kuran boyunca 25’er kez tekrarlamıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *