AŞİKAR VE AÇIKÇA VE GİZLİ
AŞİKAR VE AÇIKÇA VE GİZLİ

AŞİKAR VE AÇIKÇA VE GİZLİ

Kuran’da geçen “aşikar (cehr)” ve “açıkça (alana)” kelimeleri birbirlerine yakın anlamlı kelimelerdir. Kuran’da 71- Nuh Suresi 8. ve 9. ayetlerde bu iki kelimenin arka arkaya kullanım şekilleri de bu iki kelimenin ilişkisine işaret sayılabilir. Bu birbiriyle ilişkili iki kelimenin her biri Kuran’da 16’şar defa eşit bir şekilde geçmektedirler. Bu iki kelimenin arka arkaya kullanıldığı ayetler şöyledir:

Sonra onları aşikar bir şekilde çağırdım. (71:8)

Daha sonra onlara açıkça ilan ettim. (71:9)

Diğer yandan açıkça (alentu) kelimesi ile anlam açısından ilişkili “gizli (sır)” kelimesi 12 defa aynı ayette geçerek de “alentu” kelimesiyle ilişkisini göstermektedir. “Gizli” kelimesi ise tüm türevleriyle ilişkili olduğu bu kelimenin iki katı olarak “32” defa geçer. Görülüyor ki Kuran’daki kelimeler birbirine eşit sayıda geçip matematiksel uyum sergiledikleri gibi, bazen bir kelime diğerinin iki katı geçerek de değişik bir uyum şekli sergilemektedir. Bu oluşuma bundan sonra da birkaç örnek vereceğiz. İki kelimenin beraber geçtikleri örnek bir ayet şöyledir :

Bilmiyorlar mı ki muhakkak Allah gizlediklerini de, açıkladıklarını da bilir.(71:9)

Kelime Kuran’da Tekrarlanma Sayısı
Aşikar 16
Açıkça 16
Gizli 32 (16 x 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *