KİRLİLİK VE PİSLİK
KİRLİLİK VE PİSLİK

KİRLİLİK VE PİSLİK

 

Kuran’da “kirlilik (rics)” ve “pislik (ricz)” kelimeleri hem okunuş, hem anlam olarak birbirlerine çok yakındır: “Rics” kelimesinin insan elinin ürettiği “kirliliği”, “ricz” kelimesinin ise daha ziyade insan elinin ürettiği kirliliğe karşı başına gelen “pisliği” ifade ettiği düşünülmüştür. Bu birbirine çok yakın iki kelimenin her biri 10’ar defa geçerek de birbirleriyle benzerliklerini sürdürürler. Bu kelimelerin Kuran’daki geçişine şu iki ayet örnektir:

… Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.(33:33)

Pislikten kaçının. (74:5)

Kelime Kuran’da Tekrarlanma Sayısı
Pislik 10
Kirlilik 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *