AY (SENENİN BÖLÜMLERİ)
AY (SENENİN BÖLÜMLERİ)

AY (SENENİN BÖLÜMLERİ)

Kuran’da gökteki Ay, “Kamer” olarak farklı kelimeyle, senenin kısımları olan ay ise “şehr” olarak farklı kelimeyle ifade edilir. Birçok dilde bu böyledir. Örneğin İngilizce’de gökteki Ay, “Moon”dur, senenin bölümleri olan ay ise ayrı bir kelime “month”dır. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşünde 365 tekil gün oluşurken; Ay, Dünya’nın etrafında 12 defa dönerek, 12 ay oluşturur. Kuran ayların sayısının 12 olduğunu söyler. 1 yıl 12 tane aydan oluşur ve Kuran’da 12 defa olarak “bir ay” (şehr) kelimesi geçer. Ayların sayısının 12 olduğu Kuran’ın şu ayetinde belirtilir:

… Allah’ın katında ayların sayısı onikidir… (9:36)

Kelime Kuran’da Tekrarlanma Sayısı
Bir Ay 12
Ayların sayısı veya bir senede Ay’ın Dünya etrafındaki dönüş sayısı 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *