DENİZ-KARA ORANI
DENİZ-KARA ORANI

DENİZ-KARA ORANI

Kuran’da “kara (el-berr)” kelimesi 12 defa geçmektedir. Buna karşılık “deniz (el-bahr)” kelimesi ise 32 defa tekrarlanmaktadır. (“El-bahr” ifadesi, denizler gibi göl, ırmak benzeri büyük suları da ifade eder). “Kara (el-berr)” kelimesi Kuran’da sadece “el-berr” formunda 12 kez geçer, bu 12 geçişin 9’unda “deniz” kelimesiyle geçmesi de bu kelimeyle Kuran’daki ilgisini gösterir. Bu 9 seferde de “deniz” kelimesinin sadece “el-bahr” formuyla beraber kullanılması, kelimenin bu formuyla ilişkilendirildiğini gösterir. Aynı ayette geçişlerin yanına kitaptaki tabloda (sayfa: 305) yıldız koyduk. (Deniz kelimesi ayrıca 8 çoğul ve 1 kez de “el” bilirlilik takısı olmadan geçer.) Eğer “Kara (el-berr)” kelimesinin tekrar adedinin “deniz (el-bahr)” kelimesinin tekrar adedine oranını alırsak ; 12/32 = 0.375 eder.

Yeryüzünün toplam yüzölçümü 510 milyon km² kadar bir alandır. Bunun 360 milyon km² kadarı denizlerden oluşmaktadır. 15 milyon km² kadar bir alan ise buzullarla kaplıdır. (24. Sure 40. ayetteki, belirlilik takısı almaksızın 1 kez geçen “bahr” kelimesi, buzullara karşılık geliyor olabilir mi acaba?)Bunun dışında 135 milyon km² kadar bir alan karalardır. Eğer yeryüzündeki karaların denizlere oranını alırsak; 135 milyon km² / 360 milyon km² = 0.375 eder. Bu oranın bu kadar ince bir şekilde paralellik göstermesini tesadüflere bağlamak mümkün mü ?

İçerik birazdan yenilenecektir…

 

Kelime Kuran’da Tekrarlanma Sayısı
Oran
Kara 12 12/32=0.375
Deniz 32

 

Yer Yüzölçümü
Oran
Kara 135 milyon km² 135 milyon / 360 milyon=0.375
Deniz 360 milyon km²

Kitabımızda (sayfa 305) deniz kelimesinin geçtiği yerleri tablolar halinde verdik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *