BESMELE’DEKİ KELİMELER
BESMELE’DEKİ KELİMELER

BESMELE’DEKİ KELİMELER

Besmele Dünya’nın en çok tekrarlanan birleşik kelimesi, Kuran’ın en özel ayetidir. Besmele; harf sayısından Kuran’daki tekrarlanış adedine kadar her özelliğiyle 19 koduyla alakalıdır. Besmele 4 kelimeden oluşur. Bu kelimeler sırasıyla 1- İsim, 2- Allah, 3- Rahman, 4- Rahim’dir. Şimdi önemli bir mucizeye tanıklık etmeye hazır olun. Bu 4 kelimenin Kuran’daki tekrarlanış adetleri acaba kaç defadır dersiniz? Buyrun okuyun:


Kelime

Geçiş Adedi

İsim

19 (19×1)

Allah

2698 (19×142)

Rahman

57 (19×3)

Rahim

114 (19×6)

Kelimelerin Katsayılarının Toplamı
1 + 142 + 3 + 6 = 152 (19×8)

Allah 19 ile kuşkuları ortadan kaldıracağını, inananların inancını kesin bir şekle dönüştüreceğini söylemiyor muydu? 19’un inkârcılara karşı bir cevap olduğunu Müddessir Suresi’nden anlamıyor muyuz? İşte Allah’ın, Müddessir suresi 35. ayetinde “Bu gerçekten büyüklerden biridir.” diye dikkat çektiği 19’un büyüklüğünü anlamaya başladınız sanıyoruz. Üstelik daha birçok mucizeye ilerideki satırlarımızda tanıklık edeceksiniz. Şimdi bu 4 ismin Kuran’da geçişleri üzerine birkaç noktayı daha belirtelim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *