HA-MİM BAŞLANGIÇLARI VE 19
HA-MİM BAŞLANGIÇLARI VE 19

HA-MİM BAŞLANGIÇLARI VE 19

Kuran’da birbirini izleyen 7 sure “Ha-Mim” başlangıcıyla başlamaktadır. Bu sureler 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. surelerdir. Tüm bu surelerin birinci ayetleri iki harften oluşur: “Ha-Mim.” İşte bu 7 surede geçen “Ha” ve “Mim” harflerinin toplamı 2147 (19×113) olup 19’un tam katıdır.

Başlangıç harfleriyle başlayan 7 sureyi matematiksel bir sistemle kilitleyecek şekilde 19’un karşımıza çıkması muhteşemdir. Üstelik bu matematiksel kilitleme bir tek bu harflerin 19’un katı olmasıyla olmamaktadır. Milan Sulc, “Ha-Mim” harflerinin sayılarını bildiren rakamların her birini topladığında, 19’un katı olarak bulduğumuz 113 sayısını elde eden harika formülü buldu. Tablodan izleyin:

Sure Numarası Ha Mim Rakamların Toplamı Toplam
40 64 380 6+4+3+8+0 21
41 48 276 4+8+2+7+6 27
42 53 300 5+3+3+0+0 11
43 44 324 4+4+3+2+4 17
44 16 150 1+6+1+5+0 13
45 31 200 3+1+2+0+0 6
46 36 225 3+6+2+2+5 18
Toplam 292 1855   113
Genel Toplam 2147
(19x113)

Tablonun sunduğu muhteşem formül bununla da kalmaz. 42. sureyi incelersek bu surenin özel bir durumu olduğunu görürüz. Bu surenin ilk ayeti de “Ha-Mim” başlangıcıyla başlamaktadır. Fakat bu surenin ikinci ayeti de başlangıç harfleri olan “Ayn-Sin-Kaf” harflerine sahiptir. (Bu sure ikinci ayetinde başlangıç harfi olan tek suredir.) Böylece 40, 41, 42. surelerde “Ha-Mim” başlangıçları arka arkaya geçerken, 42. sure 2. ayetteki “Ayn-Sin-Kaf” başlangıcının “Ha-Mim” ile başlayan sureleri arka arkaya geçen üç sure (40, 41, 42) ve arka arkaya geçen dört sure (43, 44, 45, 46) olarak böldüğünü düşünebiliriz. Ne kadar ilginçtir ki eğer böyle yaparsak ilk gruptaki surelerde “Ha-Mim” harfleri yine 1121 (19×59) kez olarak 19’un tam katı geçmektedir. İkinci grupta da “Ha-Mim” başlangıçları 1026 (19×54) olarak 19’un tam katı kadar geçmektedir. Üstelik bu matematiksel kilitlenmeyi oluşturan rakamların değerlerinin toplamı, birinci tablodaki 19’un çarpımını (59’u) ve ikinci tablodaki 19’un çarpımını (54’ü) vererek bir daha, bir daha, bir daha kilitlemektedirler.

İnsanlar için tablolar sunandır o.(74:29)
Üzerinde 19 vardır.(74:30)

Anlattıklarımız size karışık geliyorsa, ne dediğimizi tabloyu izleyerek anlayın.

Sure Numarası Ha Mim Rakamların Toplamı Toplam
40 64 380 6+4+3+8+0 21
41 48 276 4+8+2+7+6 27
42 53 300 5+3+3+0+0 11
 

Total

165 956  
59
General
Toplam
1121
(19x59 )
Sure Numarası Ha Mim Rakamların Toplam  

Toplam

43 44 324 4+4+3+2+4 17
44 16 150 1+6+1+5+0 13
45 31 200 3+1+2+0+0 6
46 36 225 3+6+2+2+5 18
Toplam 127 899  
54
Genel
Toplam
1026
(19x54)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *