İSİM KELİMESİ VE 19
İSİM KELİMESİ VE 19

İSİM KELİMESİ VE 19

“İsim” kelimesinin yalın formu (Elif-Sin-Mim ile yazılan ve bu 3 harfi kapsayan), Kuran’da 19 kere geçer. (İsim kelimesindeki bu özellik Kuran’daki matematiksel sayımlarda kelimelerin yazılış şeklinin asıl olduğunu gösterir.)

İsim kelimesi Besmele’deki yazılışında olduğu gibi “Be” harfi ile kaynaştırıldığında “Elif” harfi düşer ve (Be-Sin-Mim) olarak yazılır. Kuran’daki bu kullanılış, numaralı ayetlerde 3 defa geçmektedir. Sırasıyla 1-Fatiha Suresi 1, 11-Hud Suresi 41, 27- Neml Suresi 30.Bu arada 96. sure olan Alak Suresi’nde istisnai bir durum gözükmektedir ve “Bismi” kelimesi “Be-Elif-Sin- Mim” formuyla Kuran’daki tüm “Be-Sin-Mim” yazılışlarından farklı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Böylece burada “İsim” kelimesinin “Elif-Sin-Mim” formu bulunur ve bu kelime sayımlarda “İsim” kelimesiyle sayılır. Bu da tüm Kuran boyunca “Elif” harfi düşürülerek “Be-Sin-Mim” formuyla 3 harfli olarak yazılan “Bsm” kelimesinin, Alak Suresi’nin 1. ayetinde “Elif” düşürülmeden “Be-Elif-Sin-Mim” formuyla özellikle böyle yazıldığını, 19 kodunun kullanılmasıyla ispat etmekte, Allah’ın hikmetlerini göstermektedir. Böylece 19 kodu, Alak suresinde oluşan bu istisnai durumun 1400 yıldır bilinmeyen hikmetini de öğretmektedir. Bu arada Alak Suresi’nin ilk ayeti olmakla özel bir konumda olduğuna da dikkat çekmeliyiz.

Numaralı ayetlerdeki bu üç “Bism” formundan ikisi Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) şeklindedir. Diğer form (11-Hud Suresi 41) ise sadece “Bismillahi” şeklindedir. Böylece Kuran’daki numaralı ayetlerde Besmele’nin geçtiği sadece iki tane ayet vardır. Bunlar 1- Fatiha Suresi 1. ayet ve 27-Neml Suresi 30. ayetleridir. Bu ayetlerden Kuran’ı ikiye böldüğümüzü düşünürsek Kuran’ın her iki bölümünde kalan İsim + Allah + Rahman + Rahim kelimelerinin toplamı da 19’un katıdır.

 

1. numaralı Bismillahirrahmanirrahim’den 2 numaralı Bismillahirrahmanirrahim’den

2. numaralı Bismillahirrahmanirrahim’e kelime sayıları

İsim Allah  

Rahman


Rahim

Toplam

9

1814

35
 

80


1938 (19×102)

2 Numaralı Bismillahirrahmanirrahim’den
 

Kuran’ın sonuna kadarki kelime sayıları

İsim Allah
Rahman

Rahim
Toplam

10

884

22

34

950 (19×50)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *