DE VE DEDİLER
DE VE DEDİLER

DE VE DEDİLER

 

 

Kuran’da söylenen birçok söz “dediler (kalu)” kelimesiyle başkalarının ağzından aktarılır. Yine Kuran’da birçok emir “de (kul)” diye verilir. Bu ilişkileri çok açık olan ve çok yüksek sayıda geçen iki kelimenin her biri Kuran’da 332’şer defa geçmektedir. Sırf bu iki kelimenin geçiş adetlerinin toplamı 664 defadır. Bu sayı Kuran’ın son 15 suresinde geçen kelime adedinden fazladır. Kuran’da 300’den fazla tekrarlanmış kelime çok azdır; bunların anlam açısından ilişkisi açık iki tanesi arasında böyle bir simetrinin gerçekleşmiş olması dikkate değerdir. Kuran’ın matematik mucizesi tüm Kuran’ı eşsiz bir şekilde sarmıştır. Her yönüyle mucize olan Kuran’ın, KUM’larının sergilediği mucizelerin gerçekten de anlaşılması kolay, taklidi imkansızdır. Yeter ki inat kalpleri köreltmesin!

Kelime Kuran’da Tekrarlanma Sayısı
De 332
Dediler 332

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *