DİL VE ÖĞÜT
DİL VE ÖĞÜT

DİL VE ÖĞÜT

İnsanlar karşılarındakine bir şey yaptırmak için ödüllendirme, ceza verme, öğütleme gibi farklı metodlar kullanmaktadırlar. Ödüllendirmede hoşa giden birşeyler verme, cezalandırmada karşı tarafın hoşuna gitmeyen bir fiili gerçekleştirme vardır. Öğüt vermede ise kullanılan araç dildir ve bu metodu diğerlerinden ayıran özellik öğütlemenin sadece dilin kullanılmasıyla gerçekleştirilmesidir. Birbirleriyle alakalı olan “dil (lisan)” ve “öğüt (mevize)” kelimeleri birbirlerine eşit olarak Kuran’da 25’er defa geçmektedirler. Kelimelerin geçtiği örnek iki ayet şöyledir:

Göklerin ve yeryüzünün yaratılması ile dillerinizin (el-sinetüküm) ve renklerinizin farklı olması onun delillerindendir. (30:22)

… Onlara aldırma, onlara öğüt (vaizhum) ver ve benlikleri hakkında etkili sözler söyle. (4:63)

Kelime Geçiş Adedi
Dil 25
Öğüt 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *