DEMİRİN ATOM NUMARASI VE İZOTOPLARI
DEMİRİN ATOM NUMARASI VE İZOTOPLARI

DEMİRİN ATOM NUMARASI VE İZOTOPLARI

 

İlk önce “demir”in öneminden ve özelliğinden söz eden biricik ayeti inceleyelim:

Andolsun ki elçilerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için yararlar vardır.(57:25)

Kuran’da geçen “inzal” fiili genellikle Dünya dışından yapılan indirme ve gelişleri ifade eder. “İnzal” fiili Dünya’daki bir yaratılışın Dünya dışındaki oluşumlar sayesinde meydana geldiğini bize anlatır. Dünyamızın ilk sıcaklığı demirin oluşumuna uygun değildir. Hatta Güneş’imiz tipi orta büyüklükte yıldızlar bile demirin üretimi için yeterli ısıya sahip değildir. Bu yüzden demir, sırf Dünya’mıza değil, Güneş sistemimize bile indirilmiştir (inzal edilmiştir). Şu anda Dünya’mızda var olan demir, Güneş sistemimize yüksek ısılı yıldızlardan gelmiştir. Kuran’ın demirin oluşumunu anlatırken “inzal” fiiliyle indirilme olayına dikkat çekmesi acaba bu olguya vurgu yapmak için olabilir mi ? Kuran demirin atom numarası olan 26’ya da birçok şekilde dikkat çekerek matematiksel mucizesini sergiler:

Demir elementinin simgesi Fe dir.
Demir elementinin simgesi Fe’dir.

1. Kuran’da her harfin sayısal bir değeri vardır. (19’la ilgili bölümde tüm harflerin sayısal değerleriyle ilgili tabloyu yayınladık) Demir’in (Hadid) sayı değeri 26’dır.

Ha= 8
Da= 4
Ye= 10
Da= 4
Toplam= 26

2- Demir’den bahseden ayet Hadid (Demir) Suresi’nin 25. ayetidir. Eğer bu surenin başındaki numarasız Besmele’yi sayarsak 26. ayeti olur.

3- Bu surenin içinde geçen 26. Allah ismi de bu (25.) ayetin içinde geçmektedir. Atom numarası bir elementin en temel özelliğidir ve atomun en temel yapıtaşı protonlar ile belirlenir. Demir 26 protonuyla 26 atom numaralıdır. Kuran’ın mesajının temeli, Allah ile alakalıdır. Demir (Hadid) Suresi’nin başından demirden bahseden ayetin sonuna kadar Kuran’ın en temel kelimesi olan Allah 26 defa geçer. İlginç değil mi?

Demir
Demir
Kelime Kelimenin Matematiksel Değeri
Demir(Hadid) 26

 

Demirin Atom Numarası 26
Sure’nin başında demirin özelliklerinden bahseden tek ayet olan 56-Hadid Suresi 25. ayetin sonuna kadar kaç kez Allah kelimesi geçer? 26
Periyodik Cetvel
Periyodik Cetvel

Demirin atom numarası (proton sayısı), Kuran’da demirden bahseden Demir (Hadid) Suresi’nin 25. ayetinde kodlu olduğu gibi, bu surede demirin izotoplarına da işaret vardır.

1. Belirli bir demir anlamına gelen (el-Hadid)’in matematiksel değeri 57’dir. İngilizce’deki “the” gibi Arapça’da belirlilik takısı “el”dir. Türkçe’de bunun karşılığı yoktur. Bu belirlilik takısıyla ortaya çıkan 57 sayısı demirin izotoplarından biridir.

Elif= 1
Lam= 30
Ha= 8
Da= 4
Ye= 10
Da= 4
Toplam= 57

2- Hadid (Demir) Suresi, Kuran’ın 57. suresidir. 57 demirin izotoplarından biridir.
3. Hadid (Demir) Suresi, Kuran’ın sondan 58. suresidir. Bu da demirin diğer bir izotopudur.
4. Bu surenin numaralı ayetlerinin sayısı 29’dur. Numarasız Besmele hesaba katılırsa bu sayı 30 olur. Bu iki sayı demirin dört izotopundan ikisinin nötron sayısına eşittir. Allah isminin tüm suredeki geçiş adedi ise diğer bir izotopun nötron sayısını vermektedir.

Kelime Bu Kelimenin Matematiksel Değeri
Belirli Bir Demir (el hadid) 57
Demirin İzotoplarından Biri 57
Demir (Hadid) Suresi kaçıncı suredir? 57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *