BALARISININ ANLATILDIĞI SURE
BALARISININ ANLATILDIĞI SURE

BALARISININ ANLATILDIĞI SURE

 

Kuran’da bal arısının (nahl) diğer tüm hayvanlardan daha özel bir şekilde anlatıldığına tanık olmaktayız. (Kitabımızın ilk kısmının 41. ve 42. bölümlerinde bu konuyu işledik) Kuran’da hayvanlardan birçok örnekler verilir, fakat hiçbir hayvandan iki ayette arka arkaya, sırf bu hayvana odaklanılarak bahsedilmez. Kuran’da bal arısından bahsedilen bu surenin numarası 16’dır ve bu sure Bal arısı (Nahl) Suresi olarak anılır. İşte bu surenin numarası ile erkek balarısının kromozom sayısı eşittir. Dişi balarısının kromozom sayısı da (2n) olup (16×2= 32)’dir. Böylece bu surenin sıra numarası bal arılarının kromozom sayısı ile ilişkilidir. Kromozom sayısı bir elementin atom numarası gibidir, hiç değişmez. Dünya’nın her yanındaki her erkek bal arısının kromozom sayısı 16’dır, her dişi bal arısının kromozom sayısı ise (16×2)’dir. Ayrıca bu surenin ayet sayısı olan 128, erkek arının kromozom sayısı olan 16’nın 8 katına, dişi arının kromozom sayısı olan 32’nin 4 katına eşittir. Böylece bu surenin numarası gibi, ayet sayısı da bal arılarının kromozom sayısıyla orantılıdır.

Bu surenin içinde bal arısından bahsedilen ayetler 68. ve 69. ayetlerdir. Bal arısından ilk bahseden ayet olan 68. ayet 13 kelimedir. Eğer surenin başından bu ayette geçen “Bal arısı (nahl)” kelimesine kadar sayarsak 884’ü buluruz. Sizce bu sayı sıradan bir sayı mı? Tabii ki değil, bu sayı bu kelimenin geçtiği ayetin numarası (68) ile bu ayetin kelime sayısının (13) çarpımına eşittir (68×13= 884) Tüm bunlar sizce tesadüf olabilir mi? Kuran’ın matematiksel mucizeleri değişik şekillerde gözükmektedir.

Balarısından bahseden “Bal Arısı (Nahl) Suresi” kaçıncı suredir? 16
Balarısından bahseden “Bal Arısı (Nahl) Suresi” kaç ayettir? 128 (16*8)
Erkek bal arısının kromozom sayısı kaçtır? 16
Dişi bal arısının kromozom sayısı kaçtır? (16*2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *