DÜNYA VE AHİRET
DÜNYA VE AHİRET

DÜNYA VE AHİRET

 

Kuran’da iki hayatımızın olacağından bahsedilir. Bunların birincisi sonlu “dünya” hayatıdır, diğeri ise sonsuz “ahiret” hayatıdır. Kuran’da geçen bu iki kelimenin ilişkisi apaçıktır. Kuran’da bazen aynı ayette, bazen ayrı ayetlerde olmak üzere bu kelimelerin her biri 115’er defa geçmektedirler. Kelimelerin geçtiği örnek iki ayet şöyledir:

… Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. (3:185)

Ahiret azabından korkan için bunda kesin deliller vardır…(11:103)

Kelime Geçiş Adedi
Dünya 115
Ahiret 115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *