EN GÜVENİLMEZ DİŞİ: ANKEBUT
EN GÜVENİLMEZ DİŞİ: ANKEBUT

EN GÜVENİLMEZ DİŞİ: ANKEBUT

 

Allah’tan başka dostlar edinenlerin örneği, kendisine ev edinen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en çürüğü (en güvensizi) dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi !(29:41)

Ayette “ankebut” kelimesi ile dişi örümcek kastedilmektedir. Ayetteki “ittehazet” (edinme) fiilinin dişiliğe göre yapılması da bunu gösterir(Arapça’da erkek ve dişi çekimleri farklıdır). Ne yazık ki çevirmenlerin bir kısmı ayetteki bu ayrıntıya özen göstermemişler, “dişi örümcek” yerine ayeti sadece “örümcek” diye çevirmişlerdir.
Hayvanlar üzerine yapılan araştırmalarda örümcekler ile ilgili çok ilginç saptamalar yapıldı. Öncelikle örümcekte evi yapanlar (ağ örenler) genelde dişilerdir; erkekler genç yaşlarda ağ örseler de ilerleyen yaşlarda ağ örme işi tamamen dişilere kalır.
Ayrıca örümcekler üzerine çalışmalar, Kuran’da, “evlerin en güvenilmezi” olarak neden özellikle dişi örümceğin evinin gösterildiğini de ortaya koymaktadır. Dişi örümcek, cinsel ilişkiye girdikten sonra kendi erkeğini de yemektedir. Bu yüzden dişi örümceğin evi bırakın başkalarını, kendi erkeği için bile güvenilmezdir. Canlı türleri genelde evlerini; sıcaktan, soğuktan, düşmanlardan ve her türlü zarardan korunmak için inşa ederler. Oysa örümcek evini; yok etmek, zarar vermek, evine yanlışlıkla uğrayanları yemek için inşa eder. Bu yüzden evlerin en güvenilmezi, örümceğin evidir. Eğer erkek örümcek cinsel ilişkiden sonra kaçmayı başarabilen ender şanslı erkeklerden değilse, dişisinin evi kendi mezarı olacaktır.
Canlıların çok büyük bir bölümünde erkekler dişilere nazaran daha iri, daha kuvvetlidir. Örümcekler dişilerin erkeklerden daha büyük olduğu azınlıktaki canlı türlerinden biridir. Örneğin örümceklerin “Saatli Karadul (Latrodectus Mactons)” türünde, dişilerin uzunluğu, erkeklerin uzunluğunun dört katına kadar ulaşabilmektedir.

Saatli Karadul
Saatli Karadul

DİŞİLİK TAKISI BİLE MUCİZE
Bu konuda da görüldüğü gibi, Kuran’da dişilik ile ilgili bir takı bile bir mucize ortaya koymaktadır. Kuran, bir ayette Uzay’ın genişlediğini belirterek, bir ayette Dünya’nın üstünde korunmuş tavan oluşturulduğunu söyleyerek, bir ayette denizlerin altındaki dalgalara işaretle, bir ayette örümceğin dişilerinin ve erkeklerinin ayrımını yaparak mucizeler gösterir. Bu kadar farklı alanlarda bu kadar çok açıklamalar yapan Kuran, hiçbir alanda hata yapmamış, tam tersine her alanda gözleri ve gönülleri körelmemişleri hayran bırakacak mucizeler sergilemiştir.
Peygamberimiz’in dönemindeki bir insanın Uzay’ın genişlediğini bilebilmesi, denizlerin altındaki dalgaları tespit edebilmesi, örümceğin dişisinin ve erkeğinin yaptıklarını ayırt edebilmesi mümkün değildi. Hele hele tüm bu farklı konularda, tüm bu becerilerin birden gösterilmesi hiç mi hiç mümkün değildir. Kuran’ı indiren, hem Uzay’ı genişleten, hem denizleri oluşturan, hem doğayı arısıyla, örümceğiyle yaratan olduğu için; tüm bunların 1400 sene önce nasıl açıklanmış olduğunu anlamak, inananlara hiç de zor gelmemektedir.
Tüm bu oluşumlar bize, Kuran’ın iddiası olan “Kuran’ı indirenin ve Evren’i yaratanın Allah olduğu” iddiasının ne kadar doğru olduğunu ispatlamaktadır.

Kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan Allah’tandır.(39:1)

Elif, Ram, Ra. Bu bir kitaptır ki; Rabbin’in izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye onu sana indirdik. O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna.(14:1)

SAHTE EVLİYAYA DİKKAT
“Dostlar” kelimesinin arapça karşılığı “evliya”dır. Bu kelime Arapça’da “dost” anlamına gelen “veli” kelimesinin çoğuludur. İncelediğimiz ayet bizi Allah’ı unutup da Allah’tan başka dostlar (evliya) edinenlere karşı uyarmaktadır. Allah’tan başka dostlara sığınanlar, örümceğin evine sığınanlar gibi mahvolmaya mahkumdur. Dişi örümcek kendisine en dostane yaklaşan erkeğini bile hiç acımadan öldürür. İşte dişi örümceğe benzetilen, Allah dışındaki dostlar, kendilerine sığınanları, kendilerine güvenenleri böyle mahvederler.

Örümcek
Örümcek

Örümceğin evi ufacık bir çarpmayla bozulacak kadar “çürüktür” fakat bu evin yapımında kullanılan iplikler harikadır. Günümüzde kurşun geçirmez yelek yapımında bu iplikler taklit edilmeye çalışılmaktadır. Bu iplikler kendi kalınlığındaki çelik telden daha dayanıklı, daha sağlamdır. Örümcek bu ipliklerini çok çeşitli şekillerde kullanır. Bazı örümceklerin bu iplikleri paraşüt şeklinde kullanıp350 km kadar uzağasürüklenebildiği saptanmıştır. Ağını atıp avını yakalayan örümcekler olduğu gibi, suların yüzeyinde balık avlayan örümcekler de vardır.Örümceklerin hayatını inceleyenler örümceklerin diğer canlılar gibi yaratılış harikası olduklarına tanık olacaklardır.
İlginçtir ki en sağlam ham maddeden yapılan dişi örümceğin evi, ufacık bir değmeyle bozulacak kadar hassas ve en az güvenilir evdir. Kendi hemcinsine bile ihanetin gerçekleştiği bu ev, büyük bir tutarsızlığın sergisidir.
Yaratıcısı Allah olan insanın, Allah dışında sığınaklar araması, bu sığınaklar her kim olursa olsun, aklen bir tutarsızlıktır. Her şey Allah’ın elindedir, fakat Allah’ın yarattığı kul, Allah’ın dışında dostlar arayıp onlardan yardım ummaktadır! Allah dışındaki dostların (evliyanın), insanların başına getireceği felaket, Ankebut Suresi’nin incelediğimiz ayetinde çok güzel bir benzetmeyle gösterilmiştir. Allah dışı dostlara karşı bizi uyaran bir başka ayet ise şöyledir:

Rabbiniz’den size indirilene uyun. O’ndan başka dostlara(evliya) uymayın. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.(7:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *