OLASILIK HESABININ GÖSTERDİKLERİ
OLASILIK HESABININ GÖSTERDİKLERİ

OLASILIK HESABININ GÖSTERDİKLERİ

Kuran’daki 19 mucizesinin büyüklüğünü ve bu mucizenin tesadüfler sonucu oluşamayacağını göstermek için Allah’ın isimlerinin incelenmesi sonucu karşımıza çıkan muhteşem tabloyu, olasılık hesapları çerçevesinde inceleyelim.

– Besmele’de geçen 4 kelimenin 19’un katı bir sayı vermesinin olasılığı her bir kelime için 1/19 olduğundan, dört kelime için 1/194 tür.

– Allah’ın isimlerinin tekrar listesinde “İsim” kelimesinin yerine geçen “Şahid” kelimesinin “İsim” ile tam aynı sayıyı 19 olarak vermesini de olasılığa katarsak olasılık 1/195 olur.

– Gerek Besmele’de, gerek Allah’ın isimlerinin incelenmesi sonucu karşımıza çıkan tablonun her iki yanında 4 ismin katsayıları 1+142+3+6= 152 (19×8)’dir. Bu sayının da 19’un katı olma olasılığı 1/19’dur. Bunu da önceki sonuca eklersek olasılık 1/196 olur.

– Tablonun sağ tarafındaki Allah’ın isimlerinin matematiksel değeri için olasılığı farklı hesaplamalıyız. Çünkü buradaki sayılar sadece 19’un katı olarak kalmamakta, aynı zamanda sol taraftaki sayının tam aynısını tutturmaktadırlar. Allah’ın isimlerinin matematiksel değerindeki sayılar 2698’e kadar yükselmektedirler. 2698 sayısına kadar 2698 adet tam sayı vardır. Kümemizi şöyle gösterebiliriz: {1, 2, 3, 4, 5, 6 …….. 2695, 2696, 2697, 2698} İşte bu aralıktaki sayıların içinden istediğimiz bir tam sayının aynısını bulma olasılığımız 1/2698’tir. Eğer dört defa aynı işlemi yapar ve dört defa tam istediğimiz sayıyı yakalamayı istersek, olasılık 1/2698 4 olur. Buraya kadarki bulduğumuz olasılıklar 1/196 x 1/26984 ’tür.

18238/19238= 1/387.708 olur.

Buraya kadar yaptığımız tüm hesapları bir araya getirirsek sonuçtaki olasılık:

1/1966 x 1/26984‘tür. Bunun sonucu:

İşte sonuç…Okuyabilirseniz okuyun!

1/966.482.844.314.615.561.612.344.768

Sırf bu okumayı bile beceremeyeceğimiz sayı 19 mucizesinin oluşturduğu tek bir tablonun tesadüfen oluşma olasılığının imkansızlığını göstermektedir. Bir tek tablonun ortaya tesadüfen çıkmasının olasılığı bu iken, Kuran’ın dikkat çektiği, kesin bir bilgiyle inanmayı sağlayacağını, kuşkuları gidereceğini söylediği 19’u yok saymak nasıl bir aklın (veya akılsızlığın) ürünüdür. Tek bir tablonun olasılık hesabı bile Kuran’ın mucizesinin ve değişmezliğinin sayısal bir göstergesi olarak yeterlidir.

– Ayrıca hesaba katılması gereken, fakat bazılarına göre anlaşılması zor olacağı için hesaba katmadığımız bazı hususlar da vardır. Bunları daha önceki hesaplamalarımızda dikkate almıştık, fakat anlaşılmayı zorlaştırır diye bu kitaptaki hesaptan çıkardık. Hesaba katmadığımız bu hususlara da, merak edenler olabilir düşüncesiyle değiniyoruz: Allah’ın isimlerinden 4’ü tablonun sağ tarafında, 4’ü tablonun sol tarafında yer alırken, Allah’ın 100’den fazla ismi tablonun sağ tarafında, 100’den fazla ismi sol tarafında yer almaz. Eğer bu isimlerden biri bile kelime tekrarı veya matematiksel değer açısından 19’un katını verseydi tablomuzun bir tarafında 4, bir tarafında 5 değer karşımıza çıkıp simetriyi ve 1+142+3+6 = 152(19×8) katsayısındaki 19’u bozabilirdi. Ayrıca Besmele’deki isimlerin neden bu şekilde seçildiğiyle ilgili 19’u bozabilirdi. Ayrıca Besmele’deki isimlerin neden bu şekilde seçildiğiyle ilgili 19’la ilgili anlam azalırdı. Öyleyse tablonun her iki tarafındaki (100×2)=200’den fazla ismin 19’un katı olmaması da bu tablonun geçerliliği açısından gereklidir ve olasılık hesabına katılmalıdır. Bir ismin 1’un katı olmamasının olasılığı yüksektir. 18/19. Fakat 200 isim açısından eğer bunu hesaplarsak: 18 200/19 200 = 1/49.684 olur.

Ayrıca bu tabloda açığa çıkan 2 taraftaki 4’er değerin toplamı 5776’dır. (5776= 42 x 192) 19’lu bir sistemde 4 tane sayının iki taraflı oluşturduğu bir simetri bu tabloda gözükmektedir. Bu tabloyu gösteren 4 ve 19 sayıları alınırsa, iki tarafı gösteren 2 rakamı da 2. kuvvetleri olarak üstlerine konulursa; bu tablodaki tüm sayıların toplamına eşit olmaktadır. Buradan da kanımızca birkaç basamak daha olasılığın paydasını büyütmek gerekir. (Fakat bu sayının niye olasılık hesabına katılması gerektiğini açıklamanın ve olasılığı hesaplamanın karışıklığı ve zorluğu sebebiyle bu veriyi göz ardı edip, olasılık hesabına katmıyoruz.) Ayrıca 19’un 8’inci asal sayı olduğunu gördük. Tablonun iki tarafında Allah’ın 8 tane ismi incelenmekte, 19’un katsayılarını kitleyen 152 (19×8) sayısı 19’un 8 katıdır. Bunları da olasılığa katmadık.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *